Om forbundet

I en menneskealder har Dansk Handicap Forbund arbejdet for et liv med lige muligheder for alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Forbundet gør desuden sin indflydelse gældende i en række eksterne organisationer, råd og styrelser - både her hjemme og i seks ulande.

Dansk Handicap Forbund repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Ifølge tal fra VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Analyse og Velfærd vurderer 26 procent af de 16-64 årige, at de har et fysisk handicap. Af disse vurderer omkring halvdelen, at de har et mobilitetshandicap, hvorfor Dansk Handicap Forbunds interessevaretagelse rækker langt ud over de godt 8.300 medlemmer, som forbundet har.

Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret, landsdækkende organisation, som har mere end 40 lokalafdelinger, fire specialkredse og hovedkontor i Taastrup. Derudover er forbundet repræsenteret og gør sin indflydelse gældende i blandt andre Bevica Fonden, Dansk Standard, Det Centrale Handicapråd og Vanførefonden, ligesom forbundet fx assisterer Statens Byggeforskningsinstitut og kommuner i forbindelse med tilgængelighed for mennesker med handicap i bygninger og i byrummet generelt.

Dansk Handicap Forbund er samtidig repræsenteret i en række råd og nævn, heriblandt Ankestyrelsens Kritiske Venner, VISO's fagråd for bevægelseshandicap og i de kommunale indkøbsfællesskabers udbud på hjælpemiddelområdet.

Vi er det rummelige forbund for alle mennesker med bevægelseshandicap. Vi er deres nødvendige talerør og vedholdende vagthund, deres kompetente rådgiver og vejleder og myndighedernes respekterede modpart og sparringspartner.

Dansk Handicap Forbund er en del af handicapbevægelsen og samarbejder både lokalt, nationalt og globalt. Vi tror på fællesskabets styrke og muligheder. Vi er stolte af vores traditioner og udvikler os i takt med tiden og medlemmerne, som vi har gjort det siden 1925.

Dansk Handicap Forbunds vision er at skabe netværk og knytte bånd mellem mennesker med bevægelseshandicap - og styrke medlemmernes fællesskabsfølelse. Vi vil være toneangivende inden for kompensation og rettigheder, ligesom vi vil være den førende organisation inden for tilgængelighed.

Dansk Handicap Forbund er det uundværlige forbund for både børn, unge, yngre og ældre mennesker med bevægelseshandicap i Danmark, og vi arbejder hver eneste dag på at udbrede kendskabet til vores arbejde blandt alle relevante parter og eksisterende og kommende medlemmer.

LÆS FORBUNDETS OVERORDNEDE STRATEGIPLAN 2020-2024

LÆS FORBUNDETS VEDTÆGTER 

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT