Få en økonomisk håndsrækning med et legat fra Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund tilbyder medlemmer af forbundet begrænset mulighed for at søge en økonomisk håndsrækning til ferie eller andet.

Dansk Handicap Forbund administrerer nogle få fonde/legater til fordel for medlemmer af Forbundet. Fælles for dem er, at der kan ydes støtte til personer med et fysisk handicap.

Ellen og Evald Didriksens Fond
Ellen og Evald Didriksens Fond har indgået en administrationsaftale med Dansk Handicap Forbund om uddeling af enkelte legater til fordel for medlemmer af forbundet. Fonden kan yde støtte til børn og unge med et fysisk handicap indtil 36 år. 

Der ydes således støtte til personer eller forældre til børn til og med 36 år med handicap, der alene modtager overførselsindkomst, eller som ikke har større formue.

Legater uddeles én gang om året i foråret.

NB! Legatet kan i 2022 ikke søges før efter 1. august, da krigen i Ukraine har medført, at der ikke er noget at udbetale af.

Ønsker du at søge et legat, skal du indsende en begrundet ansøgning til Dansk Handicap Forbund. Desuden skal du udfylde et ansøgningsskema, og du skal vedlægge en kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgninger modtages ikke pr. mail, men skal indsendes pr. post.

ANSØGNINGSSKEMA TIL ELLEN OG EVALD DIDRIKSENS FOND

Andre legater
Har du spørgsmål til mulighederne for at søge, kan du ringe på Forbundets telefonnummer 39 29 35 55.

Der er mulighed for at søge andre legater, som kan findes via Legatbogen.dk. Adresserne kan evt. fremfindes ved almindelig søgning på nettet.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT