Få en økonomisk håndsrækning med et legat fra Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund tilbyder medlemmer af forbundet begrænset mulighed for at søge en økonomisk håndsrækning til ferie eller andet.

Dansk Handicap Forbund administrerer nogle få fonde/legater til fordel for medlemmer af Forbundet. Fælles for dem er, at der kan ydes støtte til personer med et fysisk handicap.

Ellen og Evald Didriksens Fond
Ellen og Evald Didriksens Fond har indgået en administrationsaftale med Dansk Handicap Forbund om uddeling af enkelte legater til fordel for medlemmer af forbundet. Fonden kan yde støtte til personer med et fysisk handicap. Desuden skal modtager af et legat være uden formue. Det betyder, at der først og fremmest ydes støtte til personer, der alene modtager førtidspension eller folkepension, og som ikke har større formue.

Legater uddeles én gang om året i foråret.

Ansøgningsfristen er senest 15. april.

Ønsker du at søge et legat, skal du indsende en begrundet ansøgning til Dansk Handicap Forbund. Desuden skal du udfylde et ansøgningsskema, og du skal vedlægge en kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgninger modtages ikke pr. mail, men skal indsendes pr. post.

ANSØGNINGSSKEMA TIL ELLEN OG EVALD DIDRIKSENS FOND

Moe’s Legat: Støtte til familier med børn, der har et fysisk handicap
Moe’s legat kan søges af familier med et handicappet barn. Du skal udfylde det særlige skema for Moe’s legat, hvor vilkårene for støtte er angivet.

Der er ingen faste ansøgningsfrister, men som udgangspunkt behandles ansøgninger i slutningen af hvert kvartal.

Ønsker du at søge et legat, skal du indsende en begrundet ansøgning til Dansk Handicap Forbund. Desuden skal du udfylde et ansøgningsskema, og du skal vedlægge en kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgninger modtages IKKE pr. mail, men skal indsendes pr. post.

ANSØGNINGSSKEMA TIL MOE'S LEGAT

Andre legater
Har du spørgsmål til mulighederne for at søge, kan du ringe på Forbundets telefonnummer 39 29 35 55.

Der er mulighed for at søge andre legater, som kan findes via Legatbogen.dk. Adresserne kan evt. fremfindes ved almindelig søgning på nettet.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT