Vietnam i vækst

Den økonomiske udvikling i Vietnam har ikke gjort vores arbejde overflødigt. Uligheden er stor og handicapbevægelsen er ikke stærk.

Vietnam har en befolkning på ca. 88 millioner indbyggere, heraf regner man med at 8-10 % har et handicap, mange som følge af Vietnamkrigen, andre på grund af polio og ulykker. Landet har en kraftig økonomisk vækst (6,8 % i 2010) og har nu et BNP pr. indbygger på omkring 1890 USD pr. år. Den kraftige økonomiske vækst har ført til større ulighed, selv om landets kommunistiske regering arbejder på at udvikle et velfærdssamfund. Væksten betyder også, at mange donorer enten har standset deres bistand til landet, eller som Danmark, har omlagt sin støtte til erhvervsbistand.

Mennesker med handicap er generelt svagt organiseret i Vietnam. Den stærkeste handicaporganisation DP-Hanoi er en paraplyorganisation, som dækker hovedstaden Hanoi og Hanoi-provinsen, hvor der lever ca. otte millioner mennesker i 29 distrikter. Uden for Hanoi findes kun forholdsvis få organisationer, der alle har en lav kapacitet - undtaget organisationen af mennesker med et synshandicap.

Dansk Handicap Forbund har i 2014 sammen med PTU startet et nyt projekt med støtte til tre organisationer af mennesker med handicap i provinserne syd for Hanoi og en national paraply. Det drejer sig om organisationer af mennesker med handicap i Nam Dinh, Ha Namh og Binh Din. Projektet løber fra 2014 - 2017 med et budget på 2.5 mio. kr. Projektet vil støtte organisationsudvikling af handicaporganisationerne i de tre provinser, samt fælles aktiviteter, der kan styrke erfaringsudveksling mellem parterne i projektet. Projektet er finansieret via Handicappuljen.

Dansk Handicap Forbund har sammen med PTU et projektkontor i Hanoi, som står for opfølgning på vores projekter i Vietnam og rådgivning af vores partnere. Vores personale i Hanoi kan ses her.

Vil du vide mere om forbundets arbejde i Vietnam, bedes du kontakte afdelingsleder Michael N. Larsen på e-mail michael@danskhandicapforbund.dk.

Se
alle vores projekter i Vietnam her.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT