Vietnam i vækst

Den økonomiske udvikling i Vietnam har ikke gjort vores arbejde overflødigt. Uligheden er stor, og handicapbevægelsen er ikke stærk.

Vietnam har en befolkning på ca. 88 millioner indbyggere, heraf regner man med, at 8-10 procent har et handicap, en del som følge af Vietnamkrigen, andre på grund af polio og ulykker.

Landet har gennemgået en kraftig økonomisk vækst, der har ført til større ulighed, selv om landets kommunistiske regering arbejder på at udvikle et velfærdssamfund. Væksten betyder også, at mange donorer enten har standset deres bistand til landet, eller som Danmark har omlagt sin støtte til erhvervsbistand.

Mennesker med handicap er generelt svagt organiseret i Vietnam. Den stærkeste handicaporganisation, DP-Hanoi,  er en paraplyorganisation, som dækker hovedstaden Hanoi og Hanoi-provinsen, hvor der lever ca. otte millioner mennesker i 31 distrikter. Uden for Hanoi findes kun få handicaporganisationer, hvor mange er kendetegnet ved ikke at være særligt stærke.

Dansk Handicap Forbunds arbejde i Vietnam
Dansk Handicap Forbund har i arbejdet i Vietnam siden 2012 og støtter handicaporganisationer i provinserne omkring Hanoi,  samt en national paraply. Det drejer sig om organisationer af mennesker med handicap i provinserne Ha Nam, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong og Thai Nguyen. Vi støtter organisationsudvikling af handicaporganisationerne i de fem provinser, samt fælles aktiviteter, der kan styrke erfaringsudveksling mellem parterne i projektet. Arbejdet er finansieret via Handicappuljen.

Dansk Handicap Forbund har et projektkontor i Hanoi, som står for opfølgning på vores projekter i Vietnam og rådgivning af vores partnere. Vores personale i Hanoi kan ses her

Vil du vide mere om forbundets arbejde i Vietnam, bedes du kontakte projektleder Majbritt Bøge Ronald Larsen på e-mail majbritt@danskhandicapforbund.dk.

Se desuden mere om alle vores projekter i Vietnam her.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT