Dansk Handicap Forbund kæmper for handicaprettigheder i Uganda

Polioepidemier, krige og trafikulykker har gjort, at omkring tre millioner mennesker i Uganda har et handicap. Mennesker med handicap er blandt den fattigste del af befolkningen.

Uganda har mange mennesker med handicap på grund af tidligere polioepidemier, trafikulykker og krigsskader fra de mange års borgerkrig. Man regner med at ca. tre millioner af en befolkning på 32.7 millioner har et handicap. I de seneste år har mennesker med handicap fået styrket deres rettigheder, men de er stadig at finde blandt den fattigste del af befolkningen.

Handicapbevægelsen i Uganda er relativt stor, med paraplyen NUDIPU som den største aktør. Dansk Handicap Forbund har i løbet af sine mange års engagement i landet hovedsageligt samarbejdet med organisationen UNAPD (Uganda National Action on Physical Disability).

UNAPD er en organisation af mennesker med fysisk handicap, der er repræsenteret i det meste af landet, men klart stærkest i hovedstaden Kampala. UNAPD har siden 2002 fordoblet sine aktiviteter og sit medlemstal. De er især stærke inden for rettighedsarbejde med tilgængelighed og har udviklet en tilgængelighedsmanual til brug ved nyt byggeri m.v. Manualen er taget i brug på lovgivningsniveau.

Den økonomiske ramme for vores samarbejde med UNAPD har ligget på omkring 1 mio. kr. pr. år.

Dansk Handicap Forbund har de senere år haft udvidet sin samarbejdskreds i Uganda og gennemfører 2014 - 2017 et større fællesprojekt sammen med UNAPD, den ugandiske organisation af rygmarvsskadede SIA, den ugandiske hjerneskadeforening BISOU, samt i Danmark Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap Idræts-Forbund. Projektet sigter på at forbedre adgang for mennesker med handicap til offentlige ydelser inden for sundhed, uddannelse og fattigdomsbekæmpelse. Det arbejde også med med at etablere handicapidræt som rehabiliterings- og organiseringsredskab.

Vil du vide mere om forbundets arbejde i Uganda, bedes du kontakte ulandskonsulent Sven Gårn Hansen på e-mail sven@danskhandicapforbund.dk.

Læs UNAPD's medlemsblad her.

Se alle vores projekter i Uganda her.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT