Bred rettighedskamp i Uganda

Dansk Handicap forbund støtter udviklingen af små, nye handicaporganisationer i Uganda med hjælp af et bredt samarbejde mellem organisationer i både Danmark og Uganda.

Dansk Handicap Forbund har arbejdet i Uganda siden 2001. I vores mange års engagement i landet har vi hovedsageligt samarbejdet med Uganda National Action on Physical Disability (UNAPD), men det er over tid vokset til at omfatte ni ugandiske handicaporganisationer.

UNAPD er en organisation af mennesker med fysisk handicap, der har cirka 8.000 medlemmer og 40 lokalafdelinger spredt over hele landet. UNAPD er i dag en stærk og handlekraftig repræsentant for mennesker med fysiske handicap i Uganda. De er især stærke inden for rettighedsarbejde med tilgængelighed og udviklede i 2010 med støtte fra Dansk Handicap Forbund en tilgængelighedsmanual til brug ved nyt byggeri m.v.

Manualen er nu del af statens byggelovgivning og gør tilgængelighed lovpligtig i alle offentlige bygninger i Uganda.

Dansk Handicap Forbund støtter desuden UNAPD med at etablere tre civilsamfundsalliancer, der samler handicaporganisationer, andre organisationer og interesserede myndigheder i det fortsatte arbejde for fysisk tilgængelighed, i at skabe anstændige levevilkår for mennesker med handicap, og i at udvikle handicapidræt som et redskab for personlig udvikling, rehabilitering, organisering og social inklusion.

Dansk Handicap Forbund støtter også UNAPD i at udvikle rettighedsarbejde blandt Ugandas store befolkning af flygtninge fra Congo og Sydsudan.

Med hjælp fra UNAPD begyndte vi i 2019 at støtte udviklingen af en række nyere, mere specialiserede handicaporganisationer, som er sprunget frem i Uganda på baggrund af tyve års organiserings- og rettighedsarbejde i handicapbevægelsen. Det drejer sig om:

  • Brain Injury Support Organization of Uganda (BISOU), som Afrikas første organisation af mennesker med erhvervet hjerneskade.
  • Elgon Federation of People living with Albinism (EFPA) og Source of the Nile Union of People with Albinism (SNUPA), der er to regionale organisationer af mennesker med albinisme.
  • Masaka Association of People with Disability Living with HIV/AÌDS (MADIPHA), der organiserer mennesker med handicap, der lever med HIV/AIDS.
  • Sickle Cell Association of Uganda (SAU), der organiserer mennesker med seglcelle anæmi.
  • Spinal Injuries Association (SIA), der organiserer rygmarvsskadede.
  • The Arthritis Association of Uganda (TAAU), der organiserer mennesker er med gigt.
  • Uganda National Association of Cerebral Palsy UNAC, der organiserer mennesker med cerebral parese.

Projektet skal støtte organisationsudviklingen af de otte små organisationer og er baseret på at erfaringsudveksling og samarbejde blandt dem og med andre dele af handicapbevægelsen. Vi har etableret et kontor i Kampala for at styre projektet. Vores partnerskaber i Uganda er baseret på et bredt samarbejde i Danmark.

Vores danske partnere i arbejdet med Uganda er: Hjerneskadeforeningen, CP Danmark, vores specialkreds RYK, HIV Danmark, Gigtforeningen, Parasport Danmark og International Aid Services.

Projekterne er finansieret via Handicappuljen.

Vil du vide mere om forbundets arbejde i Uganda, bedes du kontakte projektleder Sven Gårn Hansen på e-mail sven@danskhandicapforbund.dk.

Læs UNAPD's medlemsblad her

Se mere om alle vores projekter i Uganda her

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT