Nicaragua var første skud på stammen

Det var i Nicaragua, at Dansk Handicap Forbund fik sit første projekt i afdelingen for globalt samarbejde i 1990, og vi har siden da støttet handicapbevægelsen i landet.

Nicaragua ligger i Mellemamerika og har en befolkning på ca. 6 millioner indbyggere, hvoraf 10 % skønnes at have et handicap. Nicaragua var et politisk brændpunkt i 1980'erne, hvor oprørere, støttet af USA, bekæmpede det venstreorienterede styre. Denne væbnede konflikt kostede ca. 30.000 dræbte og som følge af krigen fik et endnu større antal et handicap.

Dansk Handicap Forbunds arbejde i Nicaragua
De første år støttede forbundet forskellige værksteder for mennesker med handicap, men siden 1995 er støtten gået til at styrke handicapbevægelsens administrative og organisatoriske kapacitet, samt kapacitet til at udføre rettighedsarbejde.

Dansk Handicap Forbund skønner, at handicapbevægelsen nu er blevet så stærk, at den kan fastholde og tiltrække nye medlemmer, kan administrere sine midler på en gennemsigtig måde, har opnået en demokratisk struktur, hvor medlemmerne har mulighed for at øve indflydelse, har kapacitet til at lave virkningsfuldt rettighedsarbejde og til at søge midler til projekter samt til at gennemføre dem. I 2013 lukkede forbundet derfor sit kontor i Nicaragua, der har fungeret siden 1990. I perioden fra 2013 - 2016 støttede vi kun paraplyorganisationen Feconori med begrænsede midler. Støtten til de andre seks partnere i Nicaragua er ophørt fra 2013. Fra februar 2016 er den økonomiske støtte ophørt, men vi har stadig kontakt til de tidligere partnere i forbindelse med erfaringsudvekslinger m.m.

Nicaragua har ratificeret FN’s handicapkonvention samt den frivillige tillægsprotokol.

Vil du vide mere om vores arbejde i Nicaragua, så kontakt afdelingsleder for globalt samarbejde Henry Lind på telefon +45 50 19 47 21 eller send en e-mail til henry@danskhandicapforbund.dk.

Se Dansk Handicap Forbunds Latinamerikanske hjemmeside

Se alle vores projekter i Nicaragua her.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT