Rettighedsarbejde i Nepal

Dansk Handicap Forbund har i 2020 indgået partnerskab med tre nepalesiske handicaporganisationer.

Nepal ligger i Asien og er vel nok mest kendt for sit bjergrige Himalaya-landskab, men landet har været igennem ti års voldlig konflikt mellem kongefamilien på den ene side og maoister på den anden. I 2006 blev der underskrevet en fredsaftale, og Nepal er i dag en republik efter kongestyrets afskaffelse i 2008.

Nepal ratificerede i 2010 FNs Handicapkonvention og den frivillige tillægsprotokol, men der er stadig store udfordringer for personer med handicap ift. rettigheder, levevilkår og tilgængelighed. Handicapbevægelsen er meget splittet og består af mere end 300 små handicaporganisationer, der ikke arbejder tæt sammen.

Dansk Handicap Forbunds arbejde i Nepal
Dansk Handicap Forbund er fra 2020 involveret i arbejdet med styrkelse af tre handicaporganisationer i Nepal, som alle er organisationer af mennesker med fysiske handicap.

Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelsen organisatorisk og på sigt få inddraget flere nepalesiske handicaporganisationer. Endemålet er, at den nepalesiske handicapbevægelse gennem sit rettighedsarbejde kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap.

Projektet er finansieret via Handicappuljen.

Vil du vide mere om vores arbejde i Nepal, bedes du kontakte projektleder for globalt samarbejde Majbritt B. R. Larsen på e-mail majbritt@danskhandicapforbund.dk.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT