Dansk Handicap Forbund støtter, under svære betingelser, handicapbevægelsen i Honduras

Honduras er verdens mest voldelige land uden for deciderede krigsområder og har en meget lille tradition for organisering.

Honduras ligger i Mellemamerika og har en befolkning på knap 10 millioner. Honduras kæmper med ekstrem stor kriminalitet og har verdens højeste mordrate uden for deciderede krigszoner. Der er desuden, som i mange andre latinamerikanske lande, enorm ulighed og megen korruption. Kriminaliteten og den lille tradition for organisering i landet gør det til en stor udfordring at opbygge en stærk handicapbevægelse, der reelt repræsenterer mennesker med handicap.

Dansk Handicap Forbunds arbejde i Honduras
Dansk Handicap Forbund har siden 2006 været involveret i arbejdet med styrkelse af handicaporganisationer i Honduras. Forbundet samarbejder i den forbindelse med fem faste partnere, som alle er landsorganisationer af mennesker med handicap eller paraplyorganisation for mennesker med handicap.

Arbejdet i Honduras er en del af et program, hvor også handicapbevægelsen i Bolivia støttes, og hvor der er kontakt til andre handicapbevægelser i Latinamerika, bl.a. Nicaragua.

Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelse organisatorisk, men med endemålet, at den honduranske handicapbevægelse gennem sit rettighedsarbejde kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap.

Arbejdet i Honduras koordineres af et vores kontor med fire ansatte. Se medarbejdere her.

Honduras har ratificeret FN's handicapkonvention og den frivillige tillægsprotokol.

Dansk Handicap Forbunds partnere i Honduras:

  • AHLMYS: Landsorganisation af mennesker med fysisk handicap med fokus på rygmarvsskadede
  • ANS: Landsorganisation af døve
  • FENAPAPEDISH: Paraplyorganisation af lokale organisationer af forældre til børn med handicap
  • FENOPDIH: Paraplyorganisation for organisationer af voksne med handicap
  • UNCIH: Landsorganisation af blinde


Vil du vide mere om vores arbejde i Honduras, bedes du kontakte ulandskonsulent Henry Lind på telefon +45 50 19 47 21 eller på e-mail henry@danskhandicapforbund.dk, eller Dansk Handicap Forbunds repræsentant i Honduras, Maycol Guerero (på spansk), på e-mail mg.add.hnr@gmail.com.

Se Dansk Handicap Forbunds Latinamerikanske hjemmeside.

Se alle vores projekter i Honduras her.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT