Dansk Handicap Forbund støtter handicapbevægelsen i Honduras

Honduras er verdens mest voldelige land uden for deciderede krigsområder og har en meget lille tradition for organisering. Det er svære betingelser at arbejde under for Dansk Handicap Forbund, som har været i landet siden 2006.

Honduras ligger i Mellemamerika og har en befolkning på knap ti millioner. Honduras kæmper med ekstrem stor kriminalitet og har et af verdens højeste mordrater uden for deciderede krigszoner. Der er desuden som i mange andre latinamerikanske lande enorm ulighed og megen korruption. Kriminaliteten og den lille tradition for organisering i landet gør det til en stor udfordring at opbygge en stærk handicapbevægelse, der reelt repræsenterer mennesker med handicap.

Dansk Handicap Forbunds arbejde i Honduras
Dansk Handicap Forbund har siden 2006 været involveret i arbejdet med styrkelse af handicaporganisationer i Honduras. Forbundet samarbejder i den forbindelse med fem faste partnere, som alle er landsorganisationer af mennesker med handicap eller paraplyorganisation for mennesker med handicap.

Arbejdet i Honduras er en del af et projekt, hvor også handicapbevægelsen i Bolivia støttes, og hvor der er kontakt til andre handicapbevægelser i Latinamerika, bl.a. Nicaragua og Guatemala.

Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelsen organisatorisk, og på den lange bane er endemålet, at den honduranske handicapbevægelse gennem sit rettighedsarbejde kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap.

Arbejdet i Honduras koordineres af et vores kontor med fire ansatte. Se medarbejdere her.

Honduras har ratificeret FN's handicapkonvention og den frivillige tillægsprotokol.

Dansk Handicap Forbunds partnere i Honduras 

  • AHLMYS: Landsorganisation af mennesker med fysisk handicap med fokus på rygmarvsskadede
  • AHS: Landsorganisation af døve
  • FENAPAPEDISH: Paraplyorganisation af lokale organisationer af forældre til børn med handicap
  • FENOPDIH: Paraplyorganisation for organisationer af voksne med handicap
  • UNCIH: Landsorganisation af blinde

Projektet er finansieret via Handicappuljen.

Vil du vide mere om vores arbejde i Honduras, bedes du kontakte afdelingsleder for globalt samarbejde Henry Lind på telefon +45 50 19 47 21 eller på e-mail henry@danskhandicapforbund.dk, eller Dansk Handicap Forbunds repræsentant i Honduras, Maycol Guerero (på spansk), på e-mail mg.add.hnr@gmail.com.

Se mere på Dansk Handicap Forbunds Latinamerikanske hjemmeside

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT