Nyeste skud på stammen i Latinamerika

Guatemala er endnu et land i Latinamerika, som Dansk Handicap Forbund engagerede sig i.

Guatemala ligger i Mellemamerika og har en befolkning på ca. 17 millioner. Guatemala har som andre mellemamerikanske lande stor kriminalitet og et af verdens højeste mordrater uden for deciderede krigszoner. Der er desuden enorm ulighed og megen korruption.

Selvom Guatemala i forhold til BNP er det rigeste land, Dansk Handicap forbund arbejder i, er der en enorm ulighed i landet, og der gives meget begrænset service til mennesker med handicap. Handicapbevægelsen er meget splittet og består hovedsageligt af små handicaporganisationer koncentreret i hovedstaden.

Dansk Handicap Forbunds arbejde i Guatemala
Dansk Handicap Forbund har siden 2019 været involveret i arbejdet med styrkelse af handicaporganisationer i Guatemala. Forbundet samarbejder i den forbindelse med fire partnere og et større antal allierede partnere, som alle er organisationer af mennesker med handicap.

Arbejdet i Guatemala koordineres med arbejdet i Honduras og Bolivia. Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelsen organisatorisk, og endemålet er, at den guatemalanske handicapbevægelse gennem sit rettighedsarbejde kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap i landet.

Arbejdet i Guatemala koordineres fra vores kontor i Honduras med fire ansatte. Se medarbejdere her.

Guatemala har ratificeret FN's handicapkonvention og den frivillige tillægsprotokol.

Projektet er finansieret via Handicappuljen.

Vil du vide mere om vores arbejde i Honduras, bedes du kontakte projektleder Britta Thomsen på e-mail britta@danskhandicapforbund.dk, eller Dansk Handicap Forbunds repræsentant i Honduras, Maycol Guerero (på spansk), på e-mail mg.add.hnr@gmail.com.

Se mere på Dansk Handicap Forbunds Latinamerikanske hjemmeside.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT