Hønseavl og tilgængelighed i Ghana

Ghana er det første land i Afrika, som Dansk Handicap Forbund engagerede sig i. Arbejdet begyndte i 2001.

Dansk Handicap Forbund har siden 2001 arbejdet sammen med Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD), som er en organisation af mennesker med fysisk handicap med ca. 16.000 medlemmer.

Forbundet har deltaget i projekter finansieret af Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danida og senest Handicappuljen.

Fra 2010 til 2019 arbejdede vi i et projektfælleskab, der i Danmark omfattede Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund og Landsforeningen LEV. I Ghana var GSPD samt paraplyorganisationen GFD, døveorganisationen GNAD, blindeorganisationen GBU og organisationen af mennesker med intellektuelt handicap IG med. Igennem i alt fire projekter støttede den danske handicapbevægelse den ghanesiske med at styrke deres organisationer, samarbejde og rettighedsarbejde. Med den fælles indsats opnåede den ghanesiske handicapbevægelse væsentlige resultater med inklusion af mennesker med handicap ind i regeringens sociale programmer og sundhedsprogrammer, med adgang til sundhedsforsikring og deltagelse. Det har betydet et ryk for adgang til indtægter for mennesker med handicap og en fordobling af handicapbevægelsens medlemstal.

Et af de vigtigste resultater for GSPD er et regelsæt for byggeriet, som gør tilgængelighed obligatorisk i alle offentlige bygninger.

Siden 2006 har Dansk Handicap Forbund også igennem en gruppe frivillige medlemmer arbejdet sammen med GSPD i den fattige landbrugsegn omkring Bolgatanga i det nordlige Ghana. Vi støtter kvinder med handicap, der fletter og eksporterer kurve, og import af kurve, som vi i Danmark markedsfører under navnet Good Basket

Kurvene giver en gruppe meget fattige bondekvinder, som har ringe adgang til at dyrke jorden, en lille indtægt. Overskuddet går blandt andet til at købe kørestole og it-udstyr til Ghanesiske skoler.

Støtten til kurvefletningen er siden blevet udvidet med et projekt, der støtter kvinderne med at sætte gang i andre indtægtskilder såsom hønseavl og grisehold. Projektet inddrager også mennesker uden handicap og skal støtte inklusion af bønder med handicap ind i den bredere landbrugsudvikling. Vi arbejder sammen med den danske NGO 4FairLife og den ghanesiske NGO Krobodan Ghana, som er eksperter i landbrug og fattigdomsbekæmpelse. Du kan se Joshua fra Krobodan fortælle om arbejdet her.

Vil du vide mere om vores arbejde i Ghana, bedes du kontakte projektleder Majbritt Bøge Larsen på majbritt@danskhandicapforbund.dk.

Læs mere om alle vores projekter i Ghana her

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT