Dansk Handicap Forbund indtager Afrika

Ghana er det første land i Afrika, som Dansk Handicap Forbund engagerede sig i. Arbejdet begyndte i 2001.

Dansk Handicap Forbund har siden 2001 arbejdet sammen med Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD), som er en organisation af mennesker med fysisk handicap med ca. 16.000 medlemmer.

Forbundet har deltaget i projekter finansieret af Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danida og senest Handicappuljen.

Siden 2010 har vi arbejdet i et projektfælleskab, der i Danmark p.t. omfatter Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund og Landsforeningen LEV. I Ghana er paraplyorganisationen GFD, døve-organisationen GNAD, blindeorganisationen GBU og organisationen af mennesker med intellektuelt handicap IG med. Formålet er at styrke samarbejde og kapacitet til rettighedsarbejde i den ghanesiske handicapbevægelse. Der er opnået væsentlige resultater med at få adgang til offentlige fattigdomsbekæmpelsesprogrammer. Det har betydet et ryk for adgang til indtægter for mennesker med handicap og en fordobling af handicapbevægelsens medlemstal.

De enkelte organisationer har også egne komponenter. Her arbejder GSPD specielt med fysisk tilgængelighed i skoler og på at udvikle en model om låne-sparegrupper. Idéen er, at mennesker med fysisk handicap lægger penge i en fælles pulje, hvorfra der efterfølgende kan gives mindre lån til gruppens medlemmer som hjælp til at starte små indkomstskabende aktiviteter. I den sammenhæng arbejder en frivilliggruppe i Dansk Handicap Forbund, Ghanagruppen, sammen med GSPD's lokalgrupper i det nordøstlige Ghana om produktion og eksport af kurve, som i Danmark markedsføres under navnet "Good Basket".

Vil du vide mere om vores arbejde i Ghana, bedes du kontakte ulandskonsulent Sven Gårn Hansen på e-mail sven@danskhandicapforbund.dk.

Se alle vores projekter i Ghana her.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT