Stærk tradition for at organisere sig i Bolivia og stort engagement og kampvilje

Selvom handicapbevægelsen i Bolivia opstod helt tilbage i 1956, kæmper borgere med handicap stadig med store sociale problemer og fattigdom.

Bolivia ligger i Sydamerika i Andesbjergene og har en befolkning på ca. ti millioner indbyggere, hvoraf ca. en million har et handicap. Bolivia er ca. 25 gange større end Danmark og har enorme områder dækket af henholdsvis bjerge og regnskove. Ca. halvdelen af befolkningen tilhører den oprindelige befolkning.

Handicapbevægelsen
Dele af den bolivianske handicapbevægelse er ret gammel. Blindeorganisationen opstod for eksempel i 1956. Der er et ekstremt stort antal handicaporganisationer i Bolivia, som i modsætning til tendensen i mange andre dele af verden ikke er opdelt efter handicaptype, men mere i forhold til erhverv og geografisk placering.

Generelt er handicapbevægelsen organisatorisk og især administrativt meget svag og splittet. Der er midlertidig stor kapacitet til at mobilisere og stor vilje til at arbejde for egne midler, både som leder og som medlem. Bolivia har ratificeret FN's handicapkonvention, men landet har endnu ikke indsendt den første rapport til FN.

Dansk Handicap Forbunds arbejde i Bolivia
Dansk Handicap Forbund har siden 2011 været involveret i arbejdet med styrkelsen af handicaporganisationer i Bolivia. Vi samarbejder i den forbindelse med seks faste partnere, som alle er landsorganisationer af mennesker med handicap eller paraplyorganisation for mennesker med handicap.

Arbejdet i Bolivia er en del af et program, hvor også handicapbevægelsen i Honduras støttes, og hvor der er kontakt til andre handicapbevægelser i Latinamerika, bl.a. Nicaragua og Guatemala.

Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelsen organisatorisk, men med endemålet at den bolivianske handicapbevægelse gennem sit rettighedsarbejde kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap.

I forbindelse med støtten til Bolivias Paralympiske Komité samarbejder Dansk Handicap Forbund med Parasport Danmark.

Arbejdet i Bolivia koordineres af et forbunds kontor med tre ansatte. Se medarbejdere her.

Dansk Handicap Forbunds partnere i Bolivia 

  • FEBOLDI – Landsforbund af pårørende til børn med intellektuel handicap
  • FEBOLDOPSI – Landsforbund af sindslidende
  • FEBOPDIF – Landsforbund af fysisk handicappede
  • FEBOS – Landsforbund af døve
  • FENACIEBO – Landsforbund af blinde
  • COPABOL – Bolivias paralympiske komite

Projekterne er finansieret via Handicappuljen

Vil du vide mere om Dansk Handicap Forbunds arbejde i Bolivia, bedes du kontakte afdelingsleder for globalt samarbejde Henry Lind på telefon +45 50 19 47 21 eller på e-mail henry@danskhandicapforbund.dk, eller Dansk Handicap Forbunds repræsentant i Bolivia, Eduardo Guevara (på spansk), på eduardo.add.bol@gmail.com.

For yderligere information om arbejdet i Bolivia se Dansk Handicap Forbunds Latinamerikanske hjemmeside

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT