Ghana on Wheels

Kørestole og tricykler fra lokale producenter skaber bedre vilkår for personer med handicap i Ghana.

Overskuddet fra Good Basket går til Ghana on Wheels.

Formålet med projektet Ghana on Wheels er på en ansvarlig måde at distribuere kørestole og tricykler til mennesker med handicap i Ghana. Kørestolene er specialfremstillet til brug i ulande, og tricyklerne bliver bygget på lokale værksteder i Ghana.

Projektet lægger vægt på, at modtagerne af hjælpemidlerne på forhånd identificeres, således at kørestolen/tricyklen kan fremstilles til at passe den enkelte modtager. Desuden registreres alle modtagere af hensyn til opfølgende service omkring reparationer og reservedele. Projektet implementeres i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds samarbejdspartner i Ghana, GSPD.

Vi distribuerer ikke brugte kørestole fra Danmark, da de oftest er i for dårlig stand og ikke er brugbare i de lokale omgivelser.

Ghana on Wheels sponseres af Metro-Schrøder Fonden.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT