Indsamling af computere

Dansk Handicap Forbund (DHF) indsamler brugte computere til brug i det nordlige Ghana. Denne del af landet er fattigt og dårligt udviklet og skolerne har meget sjældent computere, på trods af at det er obligatorisk at undervise i IT. Eleverne forlader skolerne med et overfladisk og udelukkende teoretisk kendskab til computerbrug. Et helt utilstrækkeligt fundament i denne verden, der er baseret på IT.

Vores mission med projektet er at råde lidt bod på dette, og i øvrigt bruge det som platform for at skabe mere opmærksomhed på forholdende for mennesker med handicap samt forbedre tilgængeligheden på skolerne.

Vi vil endvidere forsyne et uddannelsescenter for mennesker med handicap med computere, således at de kan starte en IT uddannelse på centret samt en uddannelse i reparation af computere. Mennesker med handicap står altid bagerst i køen når det gælder om at få et job, men med en god uddannelse er mulighederne betydelig bedre. Og inden for disse fag kan mennesker med handicap konkurrere på lige fod med dem der ingen handicap har.

Samarbejdspartnere
Vi arbejder sammen med to lokale Ngo’er (Nasco og Ghana Society of the Physicaly Disabled (GSPD)) samt de lokale offentlige myndigheder.

Nasco arbejder under sloganet ”Feeding Minds” med at forbedre uddannelsesforholdene i de mest udsatte områder i Ghana. Organisationen er oprettet af brødrene Ousman og Bansaco, der selv kommer fra fattige kår i Ghana. Gennem ekstremt heldige omstændigheder har de imidlertid begge fået gode uddannelser og ønsker derfor at hjælpe andre med samme baggrund til også at få disse muligheder.

Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD) er en organisation af mennesker med fysiske handicap, som DHF har arbejdet sammen med i en række projekter siden 2002. I dette projekt er samarbejdspartneren helt konkret GSPDs lokal afdeling i Upper East Region (det nordlige Ghana).

Tidligere projekt
DHF var i 2014 med til at sende 120 computere til Ghana, som 11 skoler har glæden af at kunne bruge. Det resulterede eksempelvis i at Nasco fik oprettet et computercenter på biblioteket i byen Sawla, hvor 5 skoler nu dagligt kan give IT undervisning. I byen Bolgatanga var vi med til at oprette et computer lab på skolen TI Ahmadiyya, som nu er det bedste på nogen af de offentlige skoler i den region af landet (Upper East Region).

Hvilke computere
Vi foretrækker at modtage stationære computere, da de er mere robuste overfor støv og varme, som uundgåeligt vil være udfordringer, de kommer til at skulle håndtere i deres nye liv.  Men vi modtager også bærbare i begrænset omfang.

Vi modtager kun computere, der er fuld funktionsdygtige og ikke er over otte år gamle. Vi sletter harddisken fuldstændigt med programmet Dban, som har en række forskellige muligheder for sletningen. Vi bruger metoden DoD 5220.22 som er et meget udbredt værktøj til dette. Det er udviklet af ”US National Industrial Security Program”. Dban giver imidlertid også mulighed for at bruge andre metoder, hvis en donor ønsker det. Vi kan give verifikation på sletning af specifikke harddiske, hvis dette ønskes.

Skrotning
Når computerne en dag ikke fungerer mere og heller ikke kan repareres, har vi en klar strategi for skrotningen af dem. I de senere år har der været en række meget uheldige historier om IT skrot, der er blevet sendt til Ulande, hvor det har været til stor belastning for mennesker og miljø. Vi har imidlertid forbindelse til firmaet City Waste Recycling Ltd. beliggende i Ghanas hovedstad Accra, som med sikre metoder skaffer os af med udtjente computere.

DHFs tilstedeværelse i regionen
Dansk Handicap Forbund arbejder p.t. med flere projekter i det nordlige Ghana og vil gøre det i flere år frem i tiden. Vi har derfor mulighed for løbende at følge computernes brug, så vi kan sikre at de bliver brugt efter standarder, som vi kan stå inde for. Firmaer kan således også få rapporter til brug i forbindelse med deres CSR profil.

Links:

·         Nasco: www.nascoict.org

·         Dban: www.dban.org

 

Kontaktperson:  
Buster Norsk  
Email: nibus.dk@gmail.com

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT