Strandudvalget

Praktiske spørgsmål vedr. fejl og mangler på stedet samt eventuelle ønsker til stedet skal rettes til Dansk Handicap Forbunds strandudvalg. Har du spørgsmål til caféen, skal de rettes direkte til forpagter.

På Stranden findes der et brugerudvalg, som i daglig tale kaldes Strandudvalget.

Strandudvalgets medlemmer kommer primært fra de tre lokalafdelinger i forbundet, hvis medlemmer anvender stedet mest. Herudover sidder der også en repræsentant for vinterbaderklubben Spring & Gys. Strandudvalgets opgaver er mangfoldige, men overordnet set er de at sikre aktiviteterne og færdsel på stedet, samt at koordinere og samarbejde med den til enhver tid værende forpagter samt forbundets hovedkontor. Dertil kommer

  • Indberette om fejl og mangler
  • Skaffe finansiering til aktiviteter
  • Planlægge og afholde aktiviteter
  • Sikre adgangskontrol
  • Indberette om ønsker til forbedringer
  • Deltage i tilgængelighedsvurderinger ved nyanskaffelser og udskiftninger
  • Lytte til og svare på praktiske spørgsmål fra brugerne

Driftsansvaret for stranden og koordinationen til eksterne interessenter som f.eks. pressen, kommuner og A. P. Møller Fonden ligger hos direktøren i hovedforbundet. Strandudvalget er derfor direktørens og hovedforbundets øjne og ører på stedet, hvorfor udvalgets kommunikationsopgave til direktør og hovedforbund er vigtig.

Har du spørgsmål til Stranden, kan du kontakte medlem af strandudvalget Hans Jørgen Møller:

lemon@oncable.dk
40 20 92 84

Har du spørgsmål til caféen, bedes du rette dem direkte til forpagter pr. e-mail: 

 cisco.mora@gmail.com

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT