Regler for parkering på Stranden

Parkeringsreguleringen på Dansk Handicap Forbunds matrikel Stranden varetages af Q-Park i lig-hed med resten af området omkring Strandlund. Strandlund har deres egne parkeringspladser, hvorfor man skal være opmærksom på den opsatte skiltning i området.

På Dansk Handicap Forbunds matrikel Stranden er der fri parkering for alle medlemmer med Strandkort (armbånd) mellem 06.00-10.00 alle ugens dage, uanset om man har et handicapskilt eller ej. I den resterende tid gælder følgende:

På vendepladsen, hvor der er asfalteret, er det kun tilladt at parkere for medlemmer med Strandkort (armbånd) og officielt udstedt Handicap-parkeringsskilt fra DH Brugerservice, og som er blevet registreret i Q-Parks system. Eller for personer med dagsbillet fra caféen.

På Strandens skrå parkeringspladser på fliser langs buskene ind til den sydlige nabo kan der parkeres af alle medlemmer med Strandkort (armbånd), der er registreret i Q-Parks system. Eller for personer med dagsbillet fra caféen.

Er der ikke plads, er man henvist til parkering på Strandvejen, hvor der er fri parkering hele døgnet.

For at blive registreret i Q-Parks system beder vi dig sende dit fuld navn, adresse og medlemsnummer samt din bils registreringsnummer til Dansk Handicap Forbund til dhf@danskhandicapforbund.dk eller via denne formular.

Kommer man på Stranden uden at have fået registreret sin bil, kan man første gang få en midlertidig parkeringstilladelse i Strandens Café. Bemærk at den tilladelse kun kan hentes i Caféens åbningstid.

Gæster til særlige arrangementer afholdt af forpagteren kan få udleveret en midlertidig parkeringstilladelse i Caféen.

Den aftale, der er indgået med Q-park, tilgodeser alle medlemmer af Dansk Handicap Forbund i videst muligt omfang. Dog er det ikke muligt for beboere på Strandlund eller deres gæster at parkere på Strandens matrikel overhovedet. Dette burde ikke være noget problem, da alle beboere kan anvende Strandlunds egne parkeringsforhold.

Her gælder P-reglerne

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT