Adgang til Stranden

Som medlem af Dansk Handicap Forbund med Strandkort får du adgang til Strandens område. Efter opgraderingen af Stranden er der kun adgang til området med armbånd.

Det er kun muligt at komme ind på Strandens område, hvis du medbringer dit personlige armbånd, som indeholder en chip med dine personlige data og betalingsstatus.

Ved at holde armbåndet op imod Strandens aflæsere ved låger og døre åbner disse sig automatisk. Armbåndet udstedes af Dansk Handicap Forbund og er virksomt, når medlemskab og strandkort er betalt.

Armbåndet er dit bevis på, at du har medlemskab og strandkort, og armbåndet skal derfor altid medbringes på Stranden og forevises mod forlangende.

Armbåndet repræsenterer en værdi, og bortkommer det, koster et nyt 125 kr. Hvis du mister dit armbånd, skal du kontakte os, så vi kan spærre dit bortkomne armbånd – se kontaktoplysninger nederst på siden her.

Ønsker du på et tidspunkt ikke længere at være medlem, køber vi gerne det brugte armbånd retur af dig for 25 kr. afhængig af stand.

Hvordan får jeg strandkortarmbånd?

  • Er du allerede medlem af Dansk Handicap Forbund kan du skrive en mail til dhf@danskhandicapforbund.dk, at du ønsker strandkortarmbånd (husk at skrive dit navn og medlemsnummer til os). Vi sender så en mail til dig med betalingsoplysninger, og fremsender strandkortarmbånd med B-post når vi modtager din betaling.
  • Er du ikke medlem endnu kan du melde dig ind her (kun muligt med betaling med Dankort)                                                  - eller ringe til os på tlf. 39 29 35 55

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT