Dine penge gør en forskel for vores arbejde - Tak for det

Dansk Handicap Forbund arbejder hver eneste dag på at skabe et liv med lige muligheder for mennesker med bevægelseshandicap. Vi takker dig for at påtænke Dansk Handicap Forbund i dit testamente.

Som alle ved, er det muligt at testamentere hele eller dele af sin formue til Dansk Handicap Forbunds arbejde, og det er der glædeligvis mange, der gør. Det er vi meget tanknemmelige for.

Når medlemmer og andre vælger at testamentere penge til Dansk Handicap Forbund, går pengene blandt andet til aktiviteter for medlemmer og arbejdet med at påvirke politkere i en retning, så vores medlemmer får mulighed for at have et liv med lige muligheder.

Mange af de, der de senere år har testamenteret penge til Dansk Handicap Forbund, har kontaktet forbundets advokatkontakter, som udarbejder testamenter gratis for den, der testamenterer. Også dette samarbejde siger vi advokaterne en stor tak for.

Dansk Handicap Forbund kan kontaktes direkte, hvis der ønskes oplysninger om ovennævnte.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT