LOBPA

LOBPA er en demokratisk, borgerstyret, not-for-profit organisation, der er etableret og styret af borgere, der har et handicap, og som alle har borgerstyret personlig assistance, BPA.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT