Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde

Dit bidrag holder Forbundet i gang lokalt og nationalt.

Dansk Handicap Forbund lader ingen glemme, at mennesker med handicap skal have præcis samme ret til og mulighed for at leve et liv som alle andre. Dansk Handicap Forbund arbejder lokalt, nationalt og globalt med fysisk tilgængelighed, organisationsopbygning og som politisk vagthund. Vi skaber rummelighed og fællesskaber i lokalafdelingerne og giver specialiseret viden via specialkredsene.

Arbejdet sker ud fra disse grundværdier:

  • Dansk Handicap Forbund er det rummelige forbund for alle mennesker med bevægelseshandicap.
  • Dansk Handicap Forbund er det nødvendige talerør og den vedholdende vagthund.
  • Dansk Handicap Forbund er medlemmernes kompetente rådgiver og vejleder.
  • Dansk Handicap Forbund er myndighedernes respekterede modpart og sparringspartner.
  • Dansk Handicap Forbund er en del af handicapbevægelsen og samarbejder lokalt, nationalt og globalt.
  • Dansk Handicap Forbund er medlemsstyret med en stor tro på fællesskabets styrke og muligheder.

Dansk Handicap Forbund har eksisteret siden 1925. Det er vi stolte af, og vi husker vores rødder, samtidig med at vi udvikler os i takt med tiden og medlemmerne.

Giv en gave – gør en forskel
Dansk Handicap Forbund modtager meget gerne gaver. Disse kan gives som enkeltstående gaver eller via gavebreve. Dansk Handicap Forbund er godkendt efter ligningslovens §8A og gaven er dermed fradragsberettiget. For at bibeholde vores status som LL §8A godkendt skal Dansk Handicap Forbund have mindst 100 personer, der har givet mindst 200 kr.

Alle gaver - uanset størrelse – bliver indberettet til SKAT, når du oplyser dit CPR-nummer ved indbetalingen. Således sørger vi for, at beløbet er indberettet. Der er en overgrænse for fradraget, men den rammer du først, hvis du giver mere end 17.200 kr. i 2022.

Hvordan giver du en gave?

Via hjemmesiden

I bunden af denne side er der mulighed for at give et bidrag fra 50 kr. og op til 800 kr. Følg vejledningen.

Via netbank
I din netbank, at du lave en overførsel til vores gavekonto:

Regnr. 5292
Kontonr. 457117

Skriv venligst dit CPR-nummer, hvis du vil have fradrag for gaven på din selvangivelse.

Via MobilePay
Du kan også overføre et gavebeløb via MobilePay. I app’en skriver du 97848 som modtager.

Husk at skrive dit CPR-nummer i tekstfeltet, hvis du vil have fradrag for gaven på din selvangivelse.

Gavebreve
Gavebreve er en aftale mellem Dansk Handicap Forbund og dig som giver. Du forpligter sig til at give et aftalt beløb hvert år i en periode på mindst ti år. Dansk Handicap Forbund skal indberette det årlige gavebeløb, for at du kan få fradragsretten.

Der er fradragsret indtil et vist beløb, som fassættes af skat. Kontakt Dansk Handicap Forbund på tlf. 39 29 35 55 for at høre nærmere.

Testamentér til Dansk Handicap Forbund
I testamentet skal Dansk Handicap Forbund indsættes som hel eller delvis arving – alt efter ønske og muligheder. Forbundet kan også indføres som legatar, som modtager af et defineret engangsbeløb. Du kan også beslutte, at arven skal tilfalde en bestemt lokalafdeling eller en specialkreds.

Dansk Handicap Forbund skal blot stå som arvingen. Forbundet vil da sende arven videre.

NB: Dansk Handicap Forbund er godkendt til at modtage arvemidler uden at skulle betale arveafgift.

Gratis testamente
Vi har indgået et samarbejde med Legal Desk, som vil lave dit testamente helt gratis, hvis du vælger at støtte os gennem din arv.

Du laver nemt og sikkert dit testamente med Legal Desk ved at udfylde en formular, hvori du besvarer en række spørgsmål. På baggrund af dine svar, bliver dit testamente automatisk udarbejdet, og du får øjeblikkelig adgang til en PDF-version på deres platform.

Du kan oprette dit testamente gratis her

Ved at donere til en velgørende organisation, vil du i visse tilfælde kunne efterlade mere til dine arvinger gennem 30 %-løsningen. Læs mere om 30 %-løsningen her.

Ønsker du at læse mere og blive klogere på, hvad du kan bestemme i et testamente, kan du gøre det her.

Dansk Handicap Forbund stiller desuden også gerne advokatbistand til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af testamentet, når Forbundet er en af de arveberettigede. Hvis du ønsker at modtage hjælp, kan du kontakte forbundets advokat Peter Giersing. Ved brug af andre advokater yder Dansk Handicap Forbund maksimum kr. 4.000 i advokatbistand.

Peter Giersing
Christian IX’s Gade 10
1111 København K
www.advokatkontoret.dk
pg@advokatkontoret.dk
Tlf. 33 12 30 45

Testamente til forbundet

Testamente til forbundet

Vi takker alle medlemmer og andre, som har ønsket at testamentere til Dansk Handicap Forbunds arbejde.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT