Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde

Dit bidrag holder Forbundet i gang lokalt og nationalt.

Dansk Handicap Forbund lader ingen glemme, at mennesker med handicap skal have præcis samme ret til og mulighed for at leve et liv som alle andre. Dansk Handicap Forbund arbejder lokalt, nationalt og globalt med fysisk tilgængelighed, organisationsopbygning og som politisk vagthund. Vi skaber rummelighed og fællesskaber i lokalafdelingerne og giver specialiseret viden via specialkredsene.

Arbejdet sker ud fra disse grundværdier:

  • Dansk Handicap Forbund er det rummelige forbund for alle mennesker med bevægelseshandicap.
  • Dansk Handicap Forbund er det nødvendige talerør og den vedholdende vagthund.
  • Dansk Handicap Forbund er medlemmernes kompetente rådgiver og vejleder.
  • Dansk Handicap Forbund er myndighedernes respekterede modpart og sparringspartner.
  • Dansk Handicap Forbund er en del af handicapbevægelsen og samarbejder lokalt, nationalt og globalt.
  • Dansk Handicap Forbund er medlemsstyret med en stor tro på fællesskabets styrke og muligheder.

Dansk Handicap Forbund har eksisteret siden 1925. Det er vi stolte af, og vi husker vores rødder, samtidig med at vi udvikler os i takt med tiden og medlemmerne.

Giv en gave – gør en forskel
Dansk Handicap Forbund modtager meget gerne gaver. Disse kan gives som enkeltstående gaver eller via gavebreve. For at gaver er fradragsberettigede, skal Dansk Handicap Forbund have mindst 100 personer, der har givet mindst 200 kr.

Alle gaver - uanset størrelse – bliver indberettet til SKAT, når du oplyser dit CPR-nummer ved indbetalingen. Der er en overgrænse for fradraget, men den rammer du først, hvis du giver mere end 16.300 kr. i 2019.

Hvordan giver du en gave?
Via hjemmesiden

I bunden af denne side er der mulighed for at give et bidrag fra 50 kr. og op til 800 kr. Følg vejledningen.

Via netbank
I din netbank, at du lave en overførsel til vores gavekonto:

Regnr. 4180
Kontonr. 5401119

Skriv venligst dit CPR-nummer, hvis du vil have fradrag for gaven på din selvangivelse.

Via MobilePay
Du kan også overføre et gavebeløb via MobilePay. I app’en skriver du 97848 som modtager.

Husk at skrive dit CPR-nummer i tekstfeltet, hvis du vil have fradrag for gaven på din selvangivelse.

Gavebreve
Gavebreve er en aftale mellem Dansk Handicap Forbund og dig som giver. Du forpligter sig til at give et aftalt beløb hvert år i en periode på mindst ti år. Dansk Handicap Forbund skal indberette det årlige gavebeløb, for at du kan få fradragsretten.

Der er fradragsret for 15 pct. af indkomsten, dog altid op til 15.000 kr., selvom det udgør mere end 15 pct. Kontakt Dansk Handicap Forbund på tlf. 39 29 35 55 for at høre nærmere.

Testamentér til Dansk Handicap Forbund
I testamentet skal Dansk Handicap Forbund indsættes som hel eller delvis arving – alt efter ønske og muligheder. Forbundet kan også indføres som legatar, som modtager af et defineret engangsbeløb. Du kan også beslutte, at arven skal tilfalde en bestemt lokalafdeling eller en specialkreds.

Dansk Handicap Forbund skal blot stå som arvingen. Forbundet vil da sende arven videre.

NB: Dansk Handicap Forbund er godkendt til at modtage arvemidler uden at skulle betale arveafgift.

Mere information om udarbejdelse af et testamente
Du kan oprette dit testamente gratis hos virksomheden Dokument 24, når du vælger at tildele arv til Dansk Handicap Forbund. Du starter med at svare på 12-15 spørgsmål online, og testamentet bliver gratis, når du skriver os ind i testamentet.

Efter besvarelsen af spørgsmål, modtager du straks testamentet pr. e-mail. Herefter skal testamentet printes og skrives under, hvilket du vil blive guidet til. Se mere om gratis oprettelse af online testamenter her.

Dansk Handicap Forbund stiller også gerne advokatbistand til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af testamentet, når Forbundet er en af de arveberettigede. Hvis du ønsker at modtage hjælp, kan du kontakte forbundets advokat:

Peter Giersing
Christian IX’s Gade 10
1111 København K
www.advokatkontoret.dk
pg@advokatkontoret.dk
Tlf. 33 12 30 45

Testamente til forbundet

Testamente til forbundet

Vi takker alle medlemmer og andre, som har ønsket at testamentere til Dansk Handicap Forbunds arbejde.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT