Tak for støtten Dansk Handicap Forbunds arbejde

Dansk Handicap Forbund er en velgørende organisation, som hver eneste dag arbejder for at skabe et liv med lige muligheder for alle. I det arbejde er sponsorer, samarbejdspartnere og støtter en vigtig brik, og derfor takker vi alle dem, der har valgt at støtte vores arbejde.

Desværre har den nye indsamlingslov gjort det relativt kostbart for os, at opfordre til at støtte os i det arbejde vi udfører for vores medlemmer. Alene det at oplyse hvordan man kan støtte os, opfattes jf. indsamlingsnævnets henvendelser som en indsamling i sig selv. Hver gang vi anmelder eller orienterer Indsamlingsnævnet om støttemuligheder til forbundet, koster det penge til Indsamlingsnævnet, ligesom vi i mange tilfælde skal afsætte ressourcer til at udarbejde særskilte regnskaber for støtten og indsende samme til Indsamlingsnævnet.

Fremadrettet vil vi derfor alene takke dem der støtter os i vores arbejde, men ikke oplyse om hvordan - eller opfordre nogen til at støtte os på hjemmeside. Det har desværre også den konsekvens, at andre, der samler ind til os, uden at vi er en aktiv del af indsamlingen, heller ikke kan gøre dette uden, at vi selv betaler indsamlingsnævnet for samme. Vi er ikke sikre på, at dette var hensigten med loven, da den blev til, men vi har for nuværende hverken penge eller ressourcer til at subsidiere Indsamlingsnævnet.

Ønsker du at høre mere om udfordringerne, er du velkommen til at kontakte forbundet via kontaktoplysningerne nederst på hjemmesiden.

 

Testamente til forbundet

Testamente til forbundet

Vi takker alle medlemmer og andre, som har ønsket at testamentere til Dansk Handicap Forbunds arbejde.

Gavebrev

Gavebrev

Vi takker alle de medlemmer og andre, som har ønsket at støtte forbundet via gavebrev.

Erhvervsklubben

Erhvervsklubben

Erhvervsklubben er for virksomheder, som ønsker at støtte Dansk Handicap Forbunds arbejde. Ethvert samarbejde starter her.

Sponsor

Sponsor

status som sponsor gives til støtter, der giver minimum 25.000 kr. om året til forbundets arbejde. 

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT