Tilgængelighed på gader og vej

Tilgængelighed for alle byrummet er vigtigt for at vores medlemmer kan komme rundt, som de vil. Skal det lykkes, skal principperne om universelt design tænkes in fra starten.

De to håndbøger her kan anvendes som opslagsbog for kommuner, konsulenter og projekterende. Den ene bog tjener som eksempelsamling for den anden, og det kan derfor være en god idé at orientere sig i begge.

HÅNDBORG OM UNIVERSELT DESIGN - FÆRDSELSAREALER FOR ALLE

EKSEMPELSAMLING AF UNIVERSELT DESIGN - FÆRDSELSAREALER FOR ALLE

Begge publikationer er fra 2017.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT