Den rette vej til at følge reglerne

Dansk Handicap Forbund har udarbejdet en række huskelister, der gør det nemmere for byggebranchen at bygge tilgængeligt. Derudover findes der en række andre tjeklister, som kan være gode at have i baghånden, når det offentlige rum skal gøres tilgængeligt for alle.

Et godt sted at starte, når man skal bygge tilgængeligt og handicapegnet er i Dansk Handicap Forbunds egne huskelister. Men derudover findes der en række tjeklister, som man skal have øje for.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har fx udarbejdet en række tjeklister, som skaber overblik over det gældende bygningsreglement.

I det hele taget er SBi's hjemmeside et godt sted at kende i forhold til at bygge tilgængeligt.

LÆS OGSÅ: STATENS BYGGEFORSKNINGS INSTITUTS HJEMMESIDE

Nedenfor finder du både huskelisterne fra forbundet samt tjeklisterne fra SBi. Derudover finder du en række gode råd til at forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum og meget andet.

Du kan finde mange flere gode råd og vejledninger til reglerne i menupunkterne Byg nyt for alle og Byg om for alle.

Forbundets egne huskelister

Forbundets egne huskelister

Dansk Handicap Forbund har udarbejdet en række huskelister, som er gode at holde sig for øje, når byggeriet står for døren.

Idrætshaller mv.

Idrætshaller mv.

Inspirationsguide til idrætshaller, skoler mv.

Kirker og kirkegårde

Kirker og kirkegårde

Gode råd og tjeklister om tilgængelighed til kirker og menighedshuse mv.

Brugerbetjente anlæg

Brugerbetjente anlæg

Gode råd tiludformning af automater, betjeningsanlæg, IT-standere mv.

Snerydning

Snerydning

Råd og vejledning til hvordan du ryder sneen til gavn for alle.

Udearealer for alle

Udearealer for alle

Her kan du læse meget mere om, hvordan man gør udearealer tilgængelige for alle.

Gader og veje

Gader og veje

Gode råd og vejledning til, hvordan man gør gader og veje tilgængelige for alle.

SBi's tjeklister

SBi's tjeklister

Statens Byggeforskningsinstitut er en god kilde til at blive klogere på tilgængelighed.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT