Byg for alle - gør den gamle bygning tilgængelig

I Dansk Handicap Forbund er vi ikke imod gode løsninger på at øge tilgængeligheden, og i forbundets bygge- og trafikpolitiske udvalg gør vi meget for at udbrede tilgængeligheden i gamle bygninger.

Mange tror forfejlet, at det ikke er muligt at bygge om og øge tilgængeligheden i fredede bygninger. Det er det, når bare det løses på en god og ordentlig måde med respekt for bygningens historie og fremtoning.

Dansk Handicap Forbunds bygge- og trafikpolitiske udvalg er i dialog med Kulturstyrelsen, som træffer beslutninger i sager, hvor en ombygning for at øge tilgængeligheden til gamle historiske og kulturelle bygninger.

Kulturstyrelsen ser som udgangspunkt positivt på sådanne henvendelser, når blot løsningerne sker med respekt for bygningerne, og styrelsen opfordrer til, at man spørger sig frem, hvis man er i tvivl. Kun på den måde får man svar.

I Høje Taastrup Kommune har man desuden udarbejdet en pjece, som nemt og overskueligt giver dig indblik i de ting, man skal være opmærksom på i forbindelse med opbygning af ældre bebyggelse generelt.


Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT