Byg for alle - love og regler

Dansk Handicap Forbund har samlet nogle tips til byggebranchen samt henvisninger til de vigtigste love og regler, når man bygger nyt.

Som udgangspunkt anbefaler Dansk Handicap Forbund universelt design, hvor man bygger for alle og dermed også for mennesker med handicap.

Dansk Handicap Forbunds har udformet nogle huskelister om indretning af handicaptoiletter, badeværelser, adgang/indgang, der følger det gældende bygningsreglement fra 2018. Samt gode råd til indretning af hoteller, klinikker og hospitaler. 

FIND HUSKELISTERNE HER

Opdaterede love og regler
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) står bag hjemmesiden anvisninger.dk, som sammenkobler det gældende bygningsreglement med de nyeste og mest efterspurgte Sbi-anvisninger samt tjeklister.

 


Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT