Rådgivningsteamet - et tilbud til medlemmer

Rådgivningsteamets telefonrådgivning består af fire socialrådgivere med personlig erfaring i forhold til bevægelseshandicap.

Mennesker er forskellige, og den enkelte er ekspert i sit eget liv, mens rådgivningsteamet har viden om de mest centrale regler i forhold til bevægelseshandicap. Netop fordi mennesker er forskellige, er det også forskelligt, hvilken hjælp man har behov for. Teamet vurderer derfor fra gang til gang, hvad der er den rigtige hjælp. Gennem rådgivningen støtter vi dig i mestring af din situation og mødet med det offentlige system.

Har du brug for hjælp fra vores rådgivningsteam, kontakter du hovedkontoret. Den første ledige socialrådgiver ringer til dig i løbet af nogle dage.

Vær opmærksom på, at rådgivningstilbuddet kun gælder for medlemmer i Dansk Handicap Forbund.

Kontakt til rådgivningen skal ske via forbundets hovednummer +45 39 29 35 55 eller på e-mail social@danskhandicapforbund.dk.

Inden du ringer til rådgivningen, skal du være opmærksom på nogle ting. Det kan du læse mere om til højre på denne side.

Inden du ringer

Inden du ringer

Inden du ringer til rådgivning, bør du kigge her for at se, hvad du skal være opmærksom på.

Bisidderordning

Bisidderordning

Som medlem har du mulighed for at få en bisidder med, når du fx skal til møde med kommunen.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT