Få støtte til mødet med kommunen

Dansk Handicap Forbund tilbyder sine medlemmer bisiddere, som kan gå med dem, når de skal til møde med kommunen.

Vi ved af erfaring, at det kan være svært at have overblik over det hele, når man er personligt involveret i sin sag. En bisidder er en frivillig person, som har gennemgået et bisidderkursus og efterfølgende er vurderet egnet til opgaven.

Bisidderen støtter dig ved dit møde med kommunen og tilbyder dig en samtale både før og efter dit mødet. Bisidderen er ikke en ekspert, som fører sagen for dig, men derimod en uvildig sparringspartner og personlig støtte, som kan hjælpe med at huske, skabe struktur og bidrage til et godt møde.

Alle vore bisiddere har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med forbundets etiske værdigrundlag.

Kontakt forbundet for at høre nærmere på telefon: +45 39 29 35 55 eller email: social@danskhandicapforbund.dk.

Vi har brug for din støtte!

Alle beløb er fradragsberettigede, når du indtaster dit CPR-nummer.