Vi gør en forskel - gør du

I projektet 'Vi gør en forskel - gør du?´er det den håndholdte jobindsats over for mennesker med funktionsnedsættelser, der er i fokus. Målet er at få flere til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dansk Handicap Forbund gennemfører i perioden 1.juni 2020 – 30. juni 2022 projektet ”Vi gør en forskel – gør du”, som har til formål at yde en håndholdt indsats for at få mennesker med funktionsnedsættelse i beskæftigelse, skabe et efterværn for at holde dem i job samt at udvide det sociale ansvar blandt virksomheder.

De samarbejdende kommuner er Furesø, Skanderborg og Fredericia. Projektets primære målgruppe er mennesker med funktionsnedsættelse med mere end et års ledighed.

I projektet anvendes en bred definition af funktionsnedsættelse, som i projektet defineres som fysiske, psykiske, kognitive, kommunikative og sensoriske. Derudover er målgruppen ofte karakteriseret ved begrænset erhvervserfaring og lange ledighedsperioder. Projektets sekundære målgruppe er virksomheder og virksomhedsnetværk, som vil være med til at sætte social ansvarlighed på dagsordenen, som en gevinst og en handlen og ikke bare som tomme ord i en mere overordnet politik for virksomheden.

Projektet arbejder også på at nå de kommunale jobcentre, som ønsker at sætte ledige med funktionsnedsættelse i centrum for den virksomhedsrettede indsats gennem en mere håndholdt indsats.

Blandt aktiviteterne er, at en jobformidler i jobcenteret skal have særligt fokus på jobåbninger i fht. vores målgruppe af borgere og som et efterværn følge borgeren i en ny beskæftigelse for at sikre, at både borger og virksomhed kan blive et godt match. Der vil blive dannet dialogfora med deltagelse af virksomheder og jobcentermedarbejdere, hvor fokus skal være at udbrede det sociale ansvar, ligesom der vil blive etableret mentorkorps af virksomhedsledere for virksomhedsledere.

Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje for udbredelse af virksomheders sociale ansvar. Projektleder i Dansk Handicap Forbund er netværkschef Kurt Holm Nielsen. Kurt kan kontaktes pr. mail kurt@danskhandicapforbund.dk, hvis man ønsker at høre mere.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT