Frivilligt arbejde – en værdifuld ressource

I projektet vil vi give vores frivillige valid dokumentation for de kompetencer, de har fået ved det frivillige arbejde. Dokumentationen kan de så bruge i deres videre færd ud på fx arbejdsmarkedet.

I dette 2-årige projekt vil vi gerne give noget igen til dem, hvis arbejdsindsats primært ligger i den frivillige sektor, som sjældent bliver belønnet. Projektet vil give en ”frivillig valuta” i form af et læringsforløb af høj kvalitet og valid dokumentation af egne kompetencer på et læringsbevis, der kan veksles i forhold til andre frivilligmiljøer i det civile samfund og for enkelte i forhold til det ordinære arbejdsmarked.

Projektet har til formål at kvalitetsudvikle Dansk Handicap Forbunds bisidderkurser specifikt gennem synliggørelse og dokumentation af frivilliges kompetencer ved hjælp af OCN-metoden. OCN-metoden validerer, kvalitetssikrer og dokumenterer læring og kompetencer. Dette gælder både uformelle og formelle faglige, sociale og personlige kompetencer.

Det er hensigten at gennemføre projektet som et pilotprojekt, og at bisidderkurset udgør et ”metodisk testlaboratorium” for at afprøve en kendt metode (OCN-metoden) i en ny kontakt og på en ny målgruppe.

Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Handicap Forbund, OCN-Danmark og Rambøll (evaluator).

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT