Igangværende projekter

Dansk Handicap Forbund arbejder for at mennesker med handicap for et liv med de samme muligheder. Det gør vi blandt andet gennem en række projekter.

Siden 2014 har Dansk Handicap Forbund arbejdet målrettet med at skabe bæredygtige projekter, som kan støtte mennesker med bevægelseshandicap i at få et liv med de samme muligheder som alle andre.

Her på siden har vi lagt informationer om de projekter, som forbundet arbejder på i øjeblikket.

Fjern barriererne

Fjern barriererne

Projektet 'Fjern barriererne' har haft til formål at identificere de barrierer, der findes, for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Vi har brug for din støtte!

Alle beløb er fradragsberettigede, når du indtaster dit CPR-nummer.