Eksterne rapporter og udgivelser

Ud over Dansk Handicap Forbunds løbende projekter og deraf følgende viden bliver der produceret en lang række rapporter på handicapområdet. Vi har samlet et relevant udsnit.

Organisationer som Det Centrale Handicapråd (DCH) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (ViVe) har lavet en lang række rapporter, som blandt andet beskæftiger sig med mulighederne på arbejdsmarkedet for og holdninger til mennesker med handicap.

Vi har samlet relevante rapporter fra de to organisationer og andre, som kan bidrage til et mere nuanceret billede af mennesker med handicap.

Dansk Handicap Forbunds egne publikationer og projekter findes her

Socialpolitisk redegørelse 2020
17. feb. 2021

Socialpolitisk redegørelse 2020

Fra uddannelse til første job - med handicap
25. mar. 2020

Fra uddannelse til første job - med handicap

Brugen af kompenserende ordninger til personer med handicap - analyse fra STAR
15. feb. 2019

Brugen af kompenserende ordninger til personer med handicap - analyse fra STAR

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet - En litteraturgennemgang
08. jun. 2018

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet - En litteraturgennemgang

Diverse disabilities - measuring quality of life and participation
08. jan. 2018

Diverse disabilities - measuring quality of life and participation

Retssikkerhed i kommunerne
15. dec. 2017

Retssikkerhed i kommunerne

Personer med handicap - Hverdagsliv og levevilkår 2016
29. nov. 2017

Personer med handicap - Hverdagsliv og levevilkår 2016

Faktaark om handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016
30. maj 2017

Faktaark om handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT