De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige

Vi klynger og netværk skaber vi samarbejde og relationer, som bliver til varig beskæftigelse for mennesker med bevægelseshandicap. Det gør vi gennem projektet De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige.

I et samarbejde mellem Dansk Handicap Forbund og kommunerne: Kalundborg, Furesø og Kolding udvikles og afprøves netværk og samskabelse som metode til brug i en virksomhedsrettet indsats over for mennesker med bevægelseshandicap i små og mellemstore virksomheder.

Det sker i projektet De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige, som er satspuljefinansieret og løber i perioden 1. august 2016 til 31. december 2019.

I projektet udvikles og afprøves en netværkstankegang, som tager udgangspunkt i virksomhedernes eksisterende relationer til hinanden, samt samskabelse og tværsektorielt samarbejde som metode i beskæftigelsesindsatsen over for mennesker med bevægelseshandicap.

Projektet har en målsætning om at skabe virksomhedspraktikker til 480 og beskæftigelse til 240 mennesker. Samtidig ønsker projektet at sikre fortsat beskæftigelse efter virksomhedspraktikkens udløb.

De små og mellemstore virksomheders lokale netværk organiseres i klynger. Det giver mulighed for i højere grad at sikre det rigtige match mellem arbejdstager og arbejdsgiver. De små og mellemstore virksomheder påtager sig en fælles forpligtigelse og løber dermed en mindre risiko ved at ansætte mennesker med bevægelseshandicap. Dette er vigtigt for små og mellemstore virksomheder, da deres økonomiske grundlag er mindre end store virksomheder.

Se slutevalueringer

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT