Dansk Handicap Forbunds projektafdeling

Dansk Handicap Forbunds projekter tager udgangspunkt i vores mission: at kæmpe for et tilgængeligt samfund, hvor mennesker med bevægelseshandicap har mulighed for at leve et liv som andre.

Dansk Handicap Forbunds projekter sigter mod at fremhæve ressourcer og muligheder fremfor begrænsninger, og vi har fokus på, hvordan mennesker med handicap kan bidrage aktivt til samfundet. Vores projekter vil altid have mennesker med bevægelseshandicap som primær målgruppe og tage udgangspunkt i det hele menneske.

I alle vores projekter trækker vi på den viden, som forbundet har opbygget siden 1925. Vi udvikler og gennemfører vores projekter i samarbejde med organisationer, kommuner, virksomheder og andre interessenter.

Dansk Handicap Forbund er en del af handicapbevægelsen og samarbejder både lokalt, nationalt og globalt. Vi gennemfører projekter både nationalt og internationalt. Her på siden findes de nationale projekter. For mere viden om vores arbejde i udviklingslande skal du have fat i vores ulandsafdeling

Igangværende projekter

Igangværende projekter

Dansk Handicap Forbund arbejder hele tiden for at få nyee projekter. Læs om de igangværende projekter her.

Afsluttede projekter

Afsluttede projekter

Dansk Handicap Forbund har gennemført flere projekter. Dem kan man læse meget mere om her.

Eksterne rapporter

Eksterne rapporter

Vi har samlet noget af den viden, der findes på handicapområdet, som vi finder relevant i forhold til forbundets medlemmer og projekter,

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT