Hvad er et handicap?

Et handicap opstår, når tilgængeligheden til omverdenen halter. Dansk Handicap Forbund læner sig op ad WHO's relationelle handicapbegreb.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) opererer med noget, de kalder der relationelle handicapbegreb, som siger, at et handicap ikke er en egenskab ved personen selv, men derimod en samfundsskabt barriere.

Det relationelle handicapbegreb kan defineres således: Funktionsnedsættelse + samfundsskabt barriere = handicap

Hvad er et bevægelseshandicap?
Dansk Handicap Forbund samler mennesker med bevægelseshandicap, og vi begrænser ikke vores aktiviteter til en bestemt diagnose. Et bevægelseshandicap kan være en følge af flere forskellige ting. Helt overordnet er der dog tale om mennesker, der har en nedsat evne til at bruge arme og ben.

Et bevægelseshandicap kan være medfødt, og det kan være kommet af en ulykke senere i livet.

En person, der er født med et bevægelseshandicap, har et andet udgangspunkt for at håndtere handicappet, end en person, der har fået et bevægelseshandicap senere i livet. I begge tilfælde er livet forbundet med store udfordringer, som kan være svære at håndtere. Hvis man fødes med et bevægelseshandicap, har man naturligvis ikke en erfaring med, hvordan det er at leve uden et handicap, men man vil i mange af livets faser alligevel støde på udfordringer, som kan være svære at håndtere.

Hvis man får et handicap senere i livet skal man ydermere til at indstille sig på en helt ny tilværelse. Dette er en svær proces, men med den rette støtte og vejledning, er det muligt at få en rigtig god tilværelse - også når man må leve med et handicap.

Du kan læse mere om nogle af de udfordringer, mennesker med handicap møder, i vores arbejdsmarkedsprojekt.

Vi har brug for din støtte!

Alle beløb er fradragsberettigede, når du indtaster dit CPR-nummer.