Uddannelse

Dansk Handicap Forbund ønsker et mangfoldigt undervisnings- og uddannelsessystem, hvor så mange børn og unge som muligt kan få en reelt kompetencegivende uddannelse på lige fod med andre børn og unge.

De seneste års bestræbelser på inklusion er, efter forbundets vurdering, ikke lykkedes efter hensigten. Inklusion må ikke være opbevaring, men skal være reel inklusion, hvor barnet eller den unge er en del af både undervisning, fritidslivet og fællesskabet. For at opnå dette skal der sikres en individuel tilgang i tæt dialog med barnet, den unge og familien. Herudover skal der sikres specialviden og adgang til de nødvendige ressourcer på de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner.

Samtidig er det vigtigt at anerkende, at der fortsat vil være behov for specialiserede tilbud, som med den rette faglighed kan hjælpe børn og unge, som ikke kan rummes i det konventionelle undervisnings- og uddannelsessystem. De specialiserede tilbud skal etableres i samarbejde og på tværs af kommuner, som sikrer den rette specialviden, og det skal være muligt at opnå kompenserende støtte, hvis skolen og uddannelsesstedet ligger langt fra hjemmet. Nationalt skal man sikre, at alle – uanset bopæl – har adgang til de specialiserede tilbud.

Det er vigtigt at forstå, at mennesker med handicap kan være længere tid om at udføre opgaver end andre. Det kan fx skyldes smerter eller udtrætning, og det kræver anerkendelse af, at man skal kunne få forlænget studietid eller studere på nedsat tid i fleksible ordninger.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT