Sundhed

Dansk Handicap Forbund ønsker et sundhedsvæsen, som sikrer lighed for alle. Det betyder helt enkelt, at alle mennesker skal have den samme adgang til behandling – også for alle med en funktionsnedsættelse.

Der skal være adgang til behandling i hele sundhedssektoren – altså udover sygehuse også privatpraktiserende læger, speciallæger, tandlæger, genoptrænings- og rehabiliteringstilbud m.v. Vi har især fokus på, at den fysiske tilgængelighed – både i forhold til adgangsforhold, men også i forhold til selve behandlingsudstyret. Det er også vigtigt, at der findes gode transportløsninger, så man kan komme til behandling, uanset hvor man bor.

Dog arbejder nogle af forbundets specialkredse – Amputationskredsen, RYK og HPV-update-gruppen – med mere specifikke problemstillinger, som er relateret til deres egen målgruppe.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT