Retssikkerhed

For Dansk Handicap Forbund er det vigtigt at slå fast, at mennesker med handicap er dybt afhængige af, at fællesskabet yder den kompensation, som gør det muligt at leve et liv med lige muligheder. Derfor er det afgørende, at kommunerne overholder loven og sagsbehandler korrekt.

I Danmark fastsætter staten en rammelovgivning, mens det er op til det kommunale selvstyre at fastlægge serviceniveauet og at foretage vurderinger i de enkelte sager. Det er også kommunen, som afgør, om der skal hentes specialviden udefra, og om man vil købe specialiserede tilbud uden for kommunen. Dansk Handicap Forbund er ikke imod det kommunale selvstyre, da det giver en god mulighed for at tilrette tilbud til de lokale forhold og sikrer, at de, der tager beslutningerne på området, er tæt på borgerne. Vi ser dog betydelige udfordringer i, at den hjælp, man kan forvente at få, er meget forskellig fra kommune til kommune.

Der er et stort behov for, at der etableres en national koordinering af de specialiserede tilbud, og at kommunerne forpligtes til at indhente specialviden udefra og benytte de specialiserede tilbud. Samtidig ønsker vi korrekte afgørelser fra begyndelsen af. Derfor er der behov for finansieringsmodeller, som sikrer, at midler til handicapområdet anvendes korrekt, og at en belastet kommuneøkonomi ikke skal kunne medføre ringere kompensation for den enkelte borger.

Retstilstanden skal være mere overskuelig – både for borgere og myndighedspersoner. Der er behov for koordinerende sagsbehandling, og det må ikke være sådan, at kommunerne kan spekulere i at spare penge ved at træffe forkerte afgørelser. Endelig er der behov for, at ankesystemet får tilført tilstrækkeligt med ressourcer, så ventetiderne på afgørelser af sager kan bringes ned til et minimum.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT