Økonomi

Økonomi

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at alle kan have en stabil og varig indtægt, som tager hensyn til, hvilken livsfase man befinder sig i.

En god og tryg økonomi er en grundforudsætning for alle mennesker. Dette gælder også for mennesker med handicap. Vi arbejder for, at alle kan have en stabil og varig indtægt, som tager hensyn til, hvilken livsfase man befinder sig i. Det skal fx være muligt for unge med handicap at kunne flytte hjemmefra og etablere sig i egen bolig, at indgå i et parforhold på lige fod med andre, og at man i det hele taget kan leve et godt liv på lige fod med andre på tilsvarende alder og livssituation.

Der er forskel på mennesker med handicap og mennesker, der befinder sig i en midlertidig trangssituation. Derfor skal de ydelser, som mennesker med handicap modtager, være på et højere niveau – uanset om man skal kunne udvikle sig på et ressourceforløb, er under uddannelse, er i fleksjob, eller om man modtager førtidspension, som er en kompensation for en manglende arbejdsevne.

Vi mener ikke, at mennesker med handicap kan presses til uddannelse og arbejde gennem økonomiske incitamenter, og det er vigtigt at slå fast, at det i alle livsfaser er dyrere at leve et liv med handicap, end det er for andre. De merudgifter skal man kompenseres for, så man i udgangspunktet er stillet lige i forhold til andre borgere.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT