Mobilitet

Dansk Handicap Forbund ønsker et åbent og tilgængeligt samfund, som bygger på princippet om Universelt Design, hvor alle frit kan færdes i den kollektive trafik, i bygningsmassen, i det offentlige rum og i menneskeskabte anlæg i naturen.

Det er af største vigtighed for alle at kunne leve et frit, selvbestemt og aktivt liv. Det kræver, at man kan færdes og fungere og transportere sig frit. Da fri og selvbestemt mobilitet er en af de største udfordringer for flertallet af mennesker med handicap, har det afgørende betydning at sikre en mobilitet, der tillader, at vi er i stand til at kunne tage imod muligheder for at deltage uden for vores bolig i alle livets forhold. Det vil sige, hvor man vil og hvornår man vil – også uafhængigt af andres hjælp som muligt.

Derfor ønsker vi et åbent og tilgængeligt samfund, som bygger på princippet om Universelt Design, hvor alle frit kan færdes i den kollektive trafik, i bygningsmassen, i det offentlige rum og i menneskeskabte anlæg i naturen.

Men tilgængelighed løser det ikke alene. Mobilitet handler i lige så høj grad om, at man skal have adgang til individuelt tilpassede hjælpemidler, bilstøtte, fleksible behovsbestemte kørselsordninger samt gode hjælpe- og ledsageordninger.

Kompensationsordningerne er vores arme og ben, mens tilgængelighed, mobilitetshjælpemidler, bilstøtte og kørselsordningerne gør, at vi kan transportere os på lige fod med andre og gøre det muligt at leve et godt og aktivt liv.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT