Fritids- og kulturliv

Dansk Handicap Forbund ønsker at fremhæve, at netop fritidslivet i høj grad er stedet, hvor mennesker lever deres liv, hvor relationer knyttes, og hvor vi former hinanden, udveksler synspunkter og bliver til et homogent samfund.

Et godt liv indebærer for mange mennesker deltagelse i foreningsliv, idræt, kulturtilbud og muligheden for - uden forhindringer - at pleje venskaber og relationer med dem, man har lyst til. Vi ønsker at fremhæve, at netop fritidslivet i høj grad er stedet, hvor mennesker lever deres liv, hvor relationer knyttes, og hvor vi former hinanden, udveksler synspunkter og bliver til et homogent samfund. Vi ønsker en større respekt og anerkendelse af de mennesker, som ikke kan være på arbejdsmarkedet, men som i stedet yder en stor indsats, fx i foreningslivet til gavn for andre mennesker.

Inklusion af mennesker med handicap vil generelt kunne styrkes gennem en større prioritering af fritidslivet – fx ved at aktiviteter i fritidslivet tillægges stor vægt ved visitation af hjælpemidler, bilstøtte og kørselsordninger. Samtidig er det nødvendigt med en betydelig styrkelse generelt af tilgængelighed i samfundet.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT