Familieliv

Retten til at have et familieliv eller samliv er grundlæggende for alle mennesker.

Det skal være muligt at leve sammen med en kæreste eller ægtefælle, uden at et handicap skal ligge den anden til last. Man skal som individ selv kunne tilrettelægge sit familieliv, og det skal vi som samfund skabe mulighed for – også når der er behov for kompensation og støtte. Ligesom alle andre skal man kunne dele de huslige opgaver imellem sig – og man skal kunne oppebære en ligeværdig indtægt – uanset samlivsform.

Kompensationsordningerne skal understøtte, at man kan leve et liv på lige fod med andre familier i en tilsvarende alder- og livssituation – fx at man kan varetage sin ægtefælle-, kæreste- og forældrerolle på lige fod med andre.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT