Bolig

Dansk Handicap Forbund ønsker et frit boligvalg, og at mennesker med handicap skal kunne vælge en passende bolig i alle boligmiljøer og ikke være tvunget til at bo et bestemt sted alene på grund af handicaptilgængelighed eller kompensationsbehov.

For mennesker med handicap, er det vigtigt, at samfundet understøtter boligombygninger, og at der tages hensyn til borgerens samlede livs- og familiesituation. Det er også afgørende, at så mange boliger som muligt er tilgængelige for mennesker med handicap, og at der etableres tilstrækkelige handicapegnede boliger i de almindelige boligmiljøer.

For mennesker, som kun kan fungere i botilbud, er det afgørende, at botilbuddene bygges som små fleksible enheder, som er en naturlig del af andre boligtilbud, fx i boligforeninger. Det er også afgørende, at mennesker, som bor i botilbud, har en reel mulighed for at flytte til andre botilbud både i nærområdet og i resten af landet.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT