Arbejde og aktivt liv

Dansk Handicap Forbund ønsker en anerkendelse af, at mennesker med handicap ikke kan presses igennem økonomiske incitamenter. I stedet skal der fokuseres på individuel støtte – baseret på den rette faglighed.

I Danmark betyder arbejdslivet meget i forhold til identitetsdannelse og muligheden for at være en del af et fællesskab og en professionel rolle. Politisk er der et stigende fokus på, at mennesker med handicap skal ud på arbejdsmarkedet.

Vi mener grundlæggende, at dette er godt for mange mennesker, men vi ønsker en anerkendelse af, at mennesker med handicap ikke kan presses igennem økonomiske incitamenter. I stedet skal der fokuseres på individuel støtte – baseret på den rette faglighed. Og så er der brug for et langt større fokus på jobmatchning. Mange mennesker med handicap har ikke et langt cv, studierelevante job samt netværk med sig, så derfor kræver jobmatchningen ofte en mere håndholdt indsats. Denne opgave løses ikke i tilstrækkelig grad i dag. Derfor ønsker vi, at man lader sig inspirere af de mange civilsamfundsprojekter, som sætter borgeren i centrum og i høj grad lykkes med at sikre det rette jobmatchning.

Vi ønsker samtidig at understrege forskellen på beskæftigelsespolitik og socialpolitik. Et arbejdsliv skal være meningsfuldt, og der skal være en erkendelse af, at der er mennesker, som alene på grund af sit handicap ikke kan arbejde. Her er det vigtigt, at man ikke presser med et urealistisk sigte, men i stedet støtter i at opnå en god tilværelse med andre aktiviteter end arbejde.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT