Det handler om værdighed

Dansk Handicap Forbund har fokus på det hele liv, og forbundet arbejder hver dag for at skabe et liv med lige muligheder og værdighed for medlemmerne.

Disse overskrifter er vigtige i det enkelte menneskes liv. De skal ses som sfærer rundt om mennesket, som vi ønsker at udtrykke en holdning til.

Overskrifterne skal særligt være i fokus for, at mennesker med handicap kan leve et helt og værdigt liv, og det gør dem til hjørnesten i Dansk Handicap Forbunds politiske arbejde.

Økonomi

Økonomi

Vi arbejder for, at alle kan have en stabil og varig indtægt, som tager hensyn til, hvilken livsfase man befinder sig i.

Bolig

Bolig

Vi ønsker et frit boligvalg, og at mennesker med handicap skal kunne vælge en passende bolig i alle boligmiljøer.

Mobilitet

Mobilitet

Vi ønsker et åbent og tilgængeligt samfund, som bygger på princippet om Universelt Design, hvor alle kan færdes frit.

Uddannelse

Uddannelse

Vi ønsker et mangfoldigt undervisnings- og uddannelsessystem, hvor man kan få en reelt kompetencegivende uddannelse.

Arbejde

Arbejde

Vi ønsker en anerkendelse af, at mennesker med handicap ikke kan presses igennem økonomiske incitamenter.

Fritids- og kulturliv

Fritids- og kulturliv

Vi ønsker at fremhæve, at netop fritidslivet i høj grad er stedet, hvor mennesker lever deres liv, hvor relationer knyttes.

Familieliv

Familieliv

Retten til at have et familieliv eller samliv er grundlæggende for alle mennesker.

Retssikkerhed

Retssikkerhed

Mennesker med handicap er dybt afhængige af, at fællesskabet yder den kompensation, som gør det muligt at leve et liv med lige muligheder.

Sundhed

Sundhed

Vi ønsker et sundhedsvæsen, som sikrer lighed for alle. Det betyder helt enkelt, at alle mennesker skal have den samme adgang til behandling.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT