Handicappolitiske grundprincipper

Dansk Handicap Forbund politiske udvalg formulerer forbundets politik på baggrund af en række grundlæggende principper og idéer.

Strategiplanen
Forbundets strategi udgør kernen i vores politiske arbejde. Den er formuleret af forbundets tillidsvalgte og indeholder en målsætning om at sikre et liv med lige muligheder. Det gør vi ud fra en række kerneværdier. Vi er både en vagthund og et talerør for medlemmerne. Vi er en kompetent rådgiver, og vi er brobyggere, som arbejder for sammenhæng mellem samfundets sektorer gennem konstruktivt samarbejde.

De handicappolitiske grundprincipper
De danske handicappolitiske grundprincipper er vigtige for vores arbejde. Siden 1993 har de udgjort et fundament for dansk handicappolitik og udtrykker den særlige tænkning, som ligger til grund for lovgivningen på handicapområdet i Danmark. Målet er ligestilling gennem kompensation for funktionsnedsættelsen, og gennem sektoransvarlighedsprincippet er hele samfundet ansvarliggjort, da ligestilling jo kræver, at mennesker med handicap kan være en del af alle forhold i samfundet. Solidaritetsprincippet understreger det grundlæggende princip om, at handicapkompensation skal være tilgængeligt for alle uden betaling.

FN’s handicapkonvention
FN’s handicapkonvention definerer en række grundlæggende rettigheder for mennesker med handicap. Rettigheder, som forholder sig til alle forhold i tilværelsen – fx retten til gode forhold omkring bolig, økonomi, familieliv, sundhed, mobilitet, familieliv, uddannelse og arbejdsliv mv.

Konventionen blev ratificeret af Danmark i 2009, og dermed forpligter Danmark sig til at sikre fastholdelse og fortsat udvikling af levevilkårene for mennesker med handicap. Konventionen er et stærkt dokument og et godt argument for vores arbejde, fordi hele verden samlet har understreget, at mennesker med handicap har ret til en tilværelse på lige fod med andre.

Som et eksempel på anvendelse af konventionsteksten har SAPU udfoldet konventionens principper i en række politiske visioner med illustrationer.

FN’s verdensmål
Forbundet forholder sig endvidere til FN’s verdensmål. Med målene har verdenssamfundet udpeget en række konkrete målsætninger, som skal fremme bedre forhold for mennesker på en række områder. En del af målsætningerne har direkte relevans for vores arbejde i dansk sammenhæng – fx om at fremme bedre uddannelse, beskæftigelsesforhold samt bekæmpelse af fattigdom og ulighed. Ved at fokusere på verdensmålene sætter vi vores dagsorden ind i en bred fælles kontekst.

Verdensmålene er en naturlig forlængelse af det arbejde, vi allerede gør, og de giver os mulighed for at danne fælles front imellem interessepolitisk arbejde i Danmark og vores indsatser i tredjeverdenslande gennem vores ulandsafdeling.

Visioner

Visioner

Det handler om værdighed på alle niveauer, når Dansk Handicap Forbund arbejder for et liv med lige muligheder i alle dele af livet.

Frivillighed

Frivillighed

Dansk Handicap Forbund har vedtaget en politik for frivillighed. Det er nemlig ikke al frivillighed, der er god frivillighed.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT