Det medlemsstyrede forbund

Dansk Handicap Forbund har siden begyndelsen i 1925 været båret og styret af medlemmerne.

Dansk Handicap Forbund består af en hovedbestyrelse og en række udvalg, som er sammensat af forbundets tillidsvalgte.

Al arbejde fra Dansk Handicap Forbund udgår således fra hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, bygge- og trafikpolitisk udvalg, kursusudvalget, social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg og ulandsudvalget. Se organisationsopbygningen her.

Hovedbestyrelsen vælges på kongressen, som afholdes i lige år. Sidste gang var i 2018. Læs mere om det i forbundets vedtægter.

I tæt samarbejde med forbundets sekretariat tegner hovedbestyrelsen og udvalgene forbundet udadtil og sørger for, at de mange gode tanker bliver til konkret handling og realpolitik.

Læs nedenfor meget mere om hovedbestyrelsen og udvalgene.

BTPU

BTPU

Dansk Handicap Forbunds Bygge- og Trafikpolitiske Udvalg er din hjælpende hånd til et tilgængeligt samfund.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget i Dansk Handicap Forbund holder øje med, at beslutninger taget af forbundets Hovedbestyrelse og på kongressen, bliver fulgt.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er Dansk Handicap Forbunds øverste politiske og besluttende organ.

Kursusudvalget

Kursusudvalget

Kursusudvalget i Dansk Handicap Forbund står for kurser på lokalt og regionalt niveau.

SAPU

SAPU

Dansk Handicap Forbunds Social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg arbejder for et liv med lige muligheder i alle dele af livet og i samfundet.

Globalt samarbejde

Globalt samarbejde

Udvalget for Globalt Samarbejde (GSU) udarbejder retningslinjer og strategier for forbundets aktiviteter på området.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT