En specialkreds der rykker

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark er den største specialkreds i Dansk Handicap Forbund.

RYK er den danske interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskader. RYKs formål er at forbedre levevilkårene for mennesker med rygmarvsskade blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling.

Derudover er det også RYKs formål at arbejde for forebyggelse af rygmarvsskader. RYKs hovedaktiviteter for medlemmer er bl.a. at give information om, hvordan man kommer videre og lever med en rygmarvsskade og skabe rammer for, at mennesker med en rygmarvsskade mødes og udveksler erfaringer.

RYK udgiver RYK! magasin, der udkommer fire gange om året, og har udgivet en lang række bøger for rygmarvsskadede og deres pårørende.

RYK tilbyder bl.a. også sommerkursus, seminarer, temadage, telefonrådgivning, mentorordning og pårørendedatabase.

Læs mere om RYK på RYKs hjemmeside.

Helle Schmidt

Formand

Helle Schmidt

Kildehøjen 1
4690 Haslev
22 50 07 62
hcs@ryk.dk
Jette Poulsen

Næstformand

Jette Poulsen

Myggenæsgade 3
01. 0002
2300 København S
26 27 72 15
jettep2001@hotmail.com
Rita Nissen

Kasserer

Rita Nissen

Springbanen 29
02. 0001
2820 Gentofte
51 59 37 74
rita@ryk.dk
Cathrine Guldberg

Bestyrelsesmedlem

Cathrine Guldberg

Lystrupvej 39B
3550 Slangerup
20 75 88 27
Cathrine.guldberg@gmail.com
Kristine Maria Byskov Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Kristine Maria Byskov Nielsen

Johanne Korchs Vej 45
4700 Næstved
30 33 85 77
kristine@fambyskov.com
Mette Laursen

Bestyrelsesmedlem

Mette Laursen

Jensensvej 2
1. tv
3400 Hillerød
20 30 26 72
laursen.me@gmail.com
Sus Danielsen

Bestyrelsesmedlem

Sus Danielsen

Torupvej 4
8350 Hundslund
60 75 28 03
mangorossa@hotmail.com
Henrik Aundal

1. suppleant

Henrik Aundal

Askeengen 7
2740 Skovlunde
28 18 14 13
aundal@sport.dk
Hari Aaby Mandic

2. suppleant

Hari Aaby Mandic

Kildebakken 9
4230 Skælskør
28 12 32 57
hari.mandic@gmail.com

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT