En specialkreds der rykker

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark er den største specialkreds i Dansk Handicap Forbund.

RYK er den danske interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskader. RYKs formål er at forbedre levevilkårene for mennesker med rygmarvsskade blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling.

Derudover er det også RYKs formål at arbejde for forebyggelse af rygmarvsskader. RYKs hovedaktiviteter for medlemmer er bl.a. at give information om, hvordan man kommer videre og lever med en rygmarvsskade og skabe rammer for, at mennesker med en rygmarvsskade mødes og udveksler erfaringer.

RYK udgiver RYK! magasin, der udkommer fire gange om året, og har udgivet en lang række bøger for rygmarvsskadede og deres pårørende.

RYK tilbyder bl.a. også sommerkursus, seminarer, temadage, telefonrådgivning, mentorordning og pårørendedatabase.

Læs mere om RYK på RYKs hjemmeside.

Helle Schmidt

Formand

Helle Schmidt

Kildehøjen 1
4690 Haslev
22 50 07 62
hcs@ryk.dk
Jette Poulsen

Næstformand

Jette Poulsen

Myggenæsgade 3
01. 0002
2300 København S
26 27 72 15
jettep2001@hotmail.com
Rita Nissen

Kasserer

Rita Nissen

Springbanen 29
02. 0001
2820 Gentofte
51 59 37 74 / 43 86 37 74
rita@ryk.dk
Cathrine Guldberg

Bestyrelsesmedlem

Cathrine Guldberg

Lystrupvej 39B
3550 Slangerup
20 75 88 27
Cathrine.guldberg@gmail.com
Jacob Thinggaard-Møller

Bestyrelsesmedlem

Jacob Thinggaard-Møller

Søbyvej 15
2650 Hvidovre
23 32 15 54
jakobtm@gmail.com
Niels Stoubæk Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Niels Stoubæk Schmidt

Gammel Tjærebyvej 60
4000 Roskilde
26 37 70 78
niels.stoubaek@tjaereby.dk
Sus Danielsen

Bestyrelsesmedlem

Sus Danielsen

Torupvej 4
8350 Hundslund
60 75 28 03
mangorossa@hotmail.com
Leo Thomsen

1. suppleant

Leo Thomsen

Primulavej 2
9380 Vestbjerg
20 29 63 95
lt@dadlnet.dk
Hari Aaby Mandic

2. suppleant

Hari Aaby Mandic

Kildebakken 9
4230 Skælskør
28 12 32 57
hari.mandic@gmail.com

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT