Har du brug for en snak?

Amputationskredsen har en række kontaktpersoner, som selv er amputerede. Kontaktpersonerne kommer gerne på besøg til en personlig snak.

Tilbuddet er først og fremmest rettet mod nyamputerede og hospitalsindlagte i det område, hvor kontaktpersonen bor. Private besøg og besøg længere væk kan dog også aftales.

En del kontaktpersoner har partnere, der ligeledes stiller sig til rådighed for en pårørendesnak.

Er du selv amputeret, og føler du dig parat til at gøre en indsats for andre, er du velkommen til at rette henvendelse til os for at drøfte muligheden for at komme med i vores gruppe af kontaktpersoner.

Ligeledes er fagpersoner velkomne til at kontakte os for aftale om foredrag eller undervisning.

Henvendelser fra Østdanmark rettes til Karin Bregendahl, karinbre@msn.com, og henvendelser fra Vestdanmark rettes til Solveig Hansen, sol1920@gmail.com.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT