Et netværk af specialviden

Dansk Handicap Forbund går ikke ind i diagnoser eller specifikke handicap. Alligevel imødekommer vi de medlemmer, som måtte have interesse eller behov for specialviden om den udfordring, de står med.

Dansk Handicap Forbund er ikke en diagnoseforening, hvor vi beskæftiger os med ét specifikt handicap. Vi er et forbund, der arbejder for levevilkårene for med mennesker med bevægelseshandicap generelt.

Alligevel kan der inden for kredsen af medlemmer af forbundet være behov for et øget fokus på én specifik udfordring. Derfor har forbundet oprettet fire specialkredse, som gør netop dette.

De fire specialkredsene er Forældrekredsen, Ungdomskredsen, Amputationskredsen og RYK - Rygmarvsskadede i Danmark.

Ud over de fire specialkredsen giver Dansk Handicap Forbund også adgang til netværk og grupper, hvor medlemmer kan møde ligesindede og diskuterer de specifikke udfordringer, de står med.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad de fire specialkredse beskæftiger sig med. 

Amputationskredsen

Amputationskredsen

Amputationskredsen af for de medlemmer af forbundet, som har en amputation af et eller flere lemmer.

Forældrekredsen

Forældrekredsen

Forældrekredsen henvender sig til forældre med børn med handicap.

HPV Update-gruppen

HPV Update-gruppen

HPV Update-gruppen er det seneste skud på stammen af kredse og netværk med specialviden til forbundets medlemmer. 

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

Specialkredsen RYK holder dig opdateret på det nyeste inden for rygmarvsskader.

Ungdomskredsen

Ungdomskredsen

Ungdomskredsen under Dansk Handicap Forbund er for medlemmer mellem 15 og 36 år.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT