Et netværk af specialviden

Dansk Handicap Forbund går ikke ind i diagnoser eller specifikke handicap. Alligevel imødekommer vi de medlemmer, som måtte have interesse eller behov for specialviden om den udfordring, de står med.

Dansk Handicap Forbund er ikke en diagnoseforening, hvor vi beskæftiger os med ét specifikt handicap. Vi er et forbund, der arbejder for levevilkårene for med mennesker med bevægelseshandicap generelt.

Alligevel kan der inden for kredsen af medlemmer af forbundet være behov for et øget fokus på én specifik udfordring. Derfor har forbundet oprettet fire specialkredse, som gør netop dette.

De fire specialkredse er Forældrekredsen, Ungdomskredsen, Amputationskredsen og RYK - Rygmarvsskadede i Danmark.

Ud over de fire specialkredse giver Dansk Handicap Forbund også adgang til netværk og grupper, hvor medlemmer kan møde ligesindede og diskutere de specifikke udfordringer, de står med.

Du læse mere om, hvad de fire specialkredse beskæftiger sig med, i boksene til højre. 

Amputationskredsen

Amputationskredsen

Amputationskredsen er for de medlemmer af forbundet, som har gennemgået amputation af et eller flere lemmer.

Forældrekredsen

Forældrekredsen

Forældrekredsen henvender sig til forældre med børn med handicap.

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

Specialkredsen RYK holder dig opdateret på det nyeste inden for rygmarvsskader.

Ungdomskredsen

Ungdomskredsen

Ungdomskredsen under Dansk Handicap Forbund er for medlemmer mellem 15 og 36 år.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT