Tønder

En politisk aktiv lokalafdeling for dig.

Formål:
Lokalforeningen beskæftiger sig bl.a. med tilgængelighed/universel design for personer med funktionsnedsættelser, herunder især nybyggeri, ombygninger og tilgængelighed for alle i Tønder Kommune til offentlige bygninger og samlingssteder, som svømmehaller, medborgerhuse, biblioteker osv.

DHF Tønder Afdelingen beskæftiger sig også med lokal socialpolitik, foredrag, fundraising, bisiddertjeneste, rådgivning, oplysnings- og informationsaftener, underholdning og socialt samvær på lokalt plan.

Lokalafdelingen hører under Region Syddanmark i Dansk Handicap Forbund. Lokalafdelingens område dækker Tønder Kommune. Lokalafdelingen har til opgave at fremme forbundets formål inden for sit eget område i overensstemmelse med forbundets vedtægter, herunder at følge op på kongres- og hovedbestyrelsesbeslutninger på lokalt plan.

Bisidder:
Dansk Handicap Forbund har uddannede bisiddere i lokalafdelingen.
Disse er Hanne Kokholm og Jens Petersen.

Jens L. Petersen

Formand

Jens L. Petersen

Nørrevej 1A
6270 Tønder
23 34 21 31 / 74 72 41 44
jens.mailboks@gmail.com
Allan Filt

Næstformand

Allan Filt

Vinklen 6
6270 Tønder
22 56 97 62
Hanne Kokholm

Kasserer

Hanne Kokholm

Sælstræde 10
6792 Rømø
40 46 67 75
hekw@jubii.dk
Flemming Husted Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Husted Nielsen

Søndergade 31
6261 Bredebro
74 71 16 05
Gunhild Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Gunhild Nielsen

Søndergade 31
6261 Bredebro
74 71 16 05

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT