Tønder

En politisk aktiv lokalafdeling for dig.

Formål:
Lokalforeningen beskæftiger sig bl.a. med tilgængelighed/universel design for personer med funktionsnedsættelser, herunder især nybyggeri, ombygninger og tilgængelighed for alle i Tønder Kommune til offentlige bygninger og samlingssteder, som svømmehaller, medborgerhuse, biblioteker osv.

DHF Tønder Afdelingen beskæftiger sig også med lokal socialpolitik, foredrag, fundraising, bisiddertjeneste, rådgivning, oplysnings- og informationsaftener, underholdning og socialt samvær på lokalt plan.

Lokalafdelingen hører under Region Syddanmark i Dansk Handicap Forbund. Lokalafdelingens område dækker Tønder Kommune. Lokalafdelingen har til opgave at fremme forbundets formål inden for sit eget område i overensstemmelse med forbundets vedtægter, herunder at følge op på kongres- og hovedbestyrelsesbeslutninger på lokalt plan.

Bisidder:
Dansk Handicap Forbund har uddannede bisiddere i lokalafdelingen.
Disse er Hanne Kokholm og Jens Petersen.

Jens L. Petersen

Formand

Jens L. Petersen

Nørrevej 1A
6270 Tønder
23 34 21 31 / 74 72 41 44
jens.mailboks@gmail.com
Allan Filt

Næstformand

Allan Filt

Vinklen 6
6270 Tønder
22 56 97 62
famfilt@bbsyd.dk
Hanne Kokholm

Kasserer

Hanne Kokholm

Sælstræde 10
6792 Rømø
40 46 67 75
hekw@jubii.dk
Flemming Husted Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Husted Nielsen

Søndergade 31
6261 Bredebro
74 71 16 05
flemming.husted@gmail.com
Gunhild Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Gunhild Nielsen

Søndergade 31
6261 Bredebro
74 71 16 05

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT