Skive - Viborg

Dansk Handicap Forbunds lokalafdelinger er noget af det vigtigste i forbundet.

Foreningen er aktiv inden for især socialpolitik samt tilgængelighedsområdet.

Det er muligt at få rådgivning gennem vores hovedkontor samt evt. bisidder.

Afdelingen afholder forskellige arrangementer, som regel 1. tirsdag i hver måned.

John L. Sørensen

Formand

John L. Sørensen

Dalgas Alle 53
01. 0005
7800 Skive
27 32 84 12
john@danskhandicapforbund.dk
Gitte Melgaard

Næstformand

Gitte Melgaard

Højlundsvej 224
7800 Skive
23 23 41 75
gittemelgaard68@gmail.com
Lis Mortensen

Kasserer

Lis Mortensen

Vestervænget 20C
3. th
7800 Skive
24 82 56 31
Hanne Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Hanne Sørensen

Jeppe Aakjærsvej 16
01. 0001
7800 Skive
51 27 07 45 / 52 25 08 01
hannesoerensen7@live.dk
Mogens Madsen

Best. medlem

Mogens Madsen

Ved Søerne 42
9362 Gandrup
61 77 95 02
momasen@gmail.com
Anny Bundgaard

Sekretær

Anny Bundgaard

Lyngtoften 25
7800 Skive
97 52 27 55
asbundgaard@privat.dk
Mogens Madsen

1. suppleant

Mogens Madsen

Ved Søerne 42
9362 Gandrup
61 77 95 02
momasen@gmail.com
Torsten Hansen

2. suppleant

Torsten Hansen

Jeppe Aakjærsvej 16
st. 0002
7800 Skive
97 51 47 65
torsten-hansen@webspeed.dk

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT