Organisation

Dansk Handicap Forbund arbejder lokalt, regionalt og landspolitisk. Via forskellige udvalg og specialkredse gør vi vores holdning gældende i mange forskellige sammenhænge.

For medlemmerne af Dansk Handicap Forbund starter det hele i lokalafdelingerne eller i specialkredsene. De frivillige ildsjæle i lokalafdelingerne sørger for hyggelige sammenkomster og lokalpolitisk interessevaretagelse rundt i hele landet. Specialkredsene og -grupperne er den diagnosespecifikke interessevaretagelse for de mennesker, som har specialinteresser.

Udvalgene i Dansk Handicap Forbund arbejder landsdækkende og tilbyder hjælp til medlemmer såvel som fagprofessionelle, der ønsker vejledning og rådgivning om fx fysisk tilgængelighed eller handicappolitiske tiltag.

Til højre kan du læse meget mere om organisationen og de forskellige opgaver, som varetages i forbundet.

Lokalafdelinger

Lokalafdelinger

Lokalafdelingerne i Dansk Handicap Forbund er rygraden i organisationen.

Udvalg

Udvalg

Dansk Handicap Forbunds politiske arbejde starter i de politiske udvalg.

Specialkredse

Specialkredse

Dansk Handicap Forbunds specialkredse og -grupper henvender sig til de medlemmer, som har brug for specialviden og -rådgivning.

Regioner

Regioner

Dansk Handicap Forbunds tillidsvalgte medlemmer fra lokalafdelingernes bestyrelser er samlet i regioner. Find kontaktoplysninger på dem her.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT