En stolt historie

Pastor Hans Knudsens oprettelse af Samfundet for Vanføre i 1872 startede en bevægelse, som 53 år senere skulle føre til oprettelsen af Landsforeningen Vanføre og Lemslæstede, som i dag opererer under navnet Dansk Handicap Forbund.

Dansk Handicap Forbund blev stiftet 18. november 1925 under navnet Landsforeningen af Vanføre og Lemlæstede. Oprettelsen skete på baggrund af årtiers vigtigt arbejde, som blev startet af pastor Hans Knudsen med oprettelsen Samfundet for Vanføre i 1872, og senere forstanderinde Johanne Petersen, som i 1893 oprettede Hjemmet for Vanføre, der hjalp vanføre børn og voksne med at få tag over hovedet i København i forbindelse med behandling fra Samfundet for Vanføre. Pastor Hans Knudsen betragtes af mange som den danske handicapbevægelses grundlægger.

I 1948 blev foreningens navn forenklet. Efter forslag fra Aarhus afdelingen vedtog repræsentantskabet enstemmigt at ændre foreningens navn til Landsforeningen af Vanføre. I 1980'erne var ordet vanfør efter manges mening forældet, og på Dansk Handicap Forbunds kongres 1988 blev navnet ændret til det nuværende Dansk Handicap Forbund, ofte forkortet til DHF.

I løbet af de første ca. fem år af forbundets levetid så mange af lokalafdelingerne rundt i landet dagens lys, mens tre af forbundets specialkredse kom til i 1972: Forældrekredsen, Ungdomskredsen, RYK - rygmarvsskadede i Danmark. Den fjerde specialkreds, Amputationskredsen, kom til i 2000, og seneste skud på stammen, HPV-Update-gruppen, kom til i foråret 2015. 

Arbejde og selvforsørgelse var det altdominerende spørgsmål ved stiftelsen i 1925 og i mange år fremover. Med støtte til medlemmernes mulighed for selvforsørgelse levede forbundet op til foreningens opgave i følge § 2 i lovene: "at fremme de Vanføres og Lemlæstedes Velfærd."

Ulandsarbejde har været en del af Dansk Handicap Forbund siden 1990'erne. Det begyndte i det små med indsamling og renovering af kørestole, som blev sendt til bl.a. Nicaragua, men det har senere udviklet sig til større programmer, i samarbejde med Danida og Projektrådgivningen, i Nicaragua, Honduras, Ghana og Uganda. Læs mere om Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde i menuen.

For de historieinteresserede er der meget mere at hente om Dansk Handicap Forbunds historie i jubilæumshæftet 'Et aktivt liv - mod nye mål', som blev udarbejdet i anledning forbundets 75 års jubilæum i 2000. Hæftet kan bestilles i vores webshop, på mail dhf@danskhandicapforbund.dk eller telefonisk på 39 29 35 55. Det er gratis, men der skal betales for forsendelse.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT